Diagnóza sideropenie


Diagnosyis – iron deficiency

Iron deficiency is a relatively common pathological state in the population, but does not always manifest as anaemia but rather as non-specific symptoms, and is, therefore, often not diagnosed in its latent form. Individuals are at risk of iron deficiency when their natural intake of iron is lower than a chronic loss of iron or is simply not adequate due to the body’s increased demand for iron. The most typical and major group are women of fertile age followed by infants and some individuals in puberty and adolescence. The majority of their non-specific symptoms may be explained by latent iron deficiency. More specific and sensitive tests for iron deficiency should be carried out in clinical practice in these groups in addition to the evaluation of blood cell counts and serum iron levels because of the usually normal, and therefore confusing, values obtained by these two tests. In particular, tests for transferrin iron-binding capacity, serum ferritin, and perhaps soluble transferrin receptor. Methods such as the evaluation of erythrocyte protoporphyrin, bone marrow aspiration or biopsy stained for iron should be considered as a second approach for patients with developed anaemia if the results of the standard diagnostic panel are not conclusive. As opposed to the evaluation of just the serum iron level and blood cell count, the further tests outlined can aid in the distinction between chronic disease anaemia and iron-deficiency anaemia.

Key words:
iron deficiency, anaemia, ferritin, transferrin iron-binding capacity, soluble transferrin receptor, anaemia of chronic disease.


Autoři: L. Raida
Působiště autorů: Hemato-onkologická klinika ;  Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc ;  Přednosta: Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2007; 87(7): 432-435
Kategorie: Diagnostika

Souhrn

Sideropenie je patologickým stavem, který se v populaci vyskytuje relativně často. Nemusí být vždy provázena anémií, ale pouze nespecifickou symptomatologií, a proto není ve své latentní podobě často vůbec diagnostikována. Rizikem deficitu železa jsou zatíženi zejména jedinci, u nichž přirozený přísun železa potravou nepokryje chronické ztráty nebo zvýšenou potřebu organismu. Typickou a nejpočetnější skupinou jsou ženy ve fertilním věku, dále děti, a to zejména kojenci, pubescenti a adolescenti. Právě v těchto skupinách může být latentní sideropenie příčinou řady nespecifických zdravotních potíží a v praxi by mělo být provedeno nejen vyšetření krevního obrazu a sérové hladiny železa, jejichž výsledky mohou být normální, ale i testy, které jsou z hlediska diagnostiky deficitu železa specifičtější a senzitivnější. Jedná se zejména o vazebnou kapacitu transferinu pro železo, sérový feritin, eventuálně solubilní transferinový receptor. Vyšetření, jako hladina erytrocytárního protoporfyrinu, aspirace nebo biopsie kostní dřeně s barvením na železo by měla být zvažována až v druhé linii u nemocných s již rozvinutou anémií, pokud výsledky standardního diagnostického panelu nevedly k jednoznačnému závěru. Narozdíl od pouhé hladiny sérového železa a krevního obrazu, mohou uvedená vyšetření pomoci i v odlišení anémie chronických chorob od sideropenické anémie.

Klíčová slova:
sideropenie, anémie, feritin, celková vazebná kapacita transferinu pro železo, solubilní transferinový receptor, anémie chronických chorob.


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 7

2007 Číslo 7

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×