Zlepšení kvality života pacientů s kostními metastázami léčených klodronátem


Quality of life improvement in patients with bone metastases treated by clodronate

Background:
Bone metastases cause oncology patients a number of distressing problems. In addition to inducing risky episodes of hypercalceamia, they are the major cause of bone fractures, and contribute to the development of tumour pains in two-thirds of all patients, which greatly impacts upon their quality of life. Clodronate (BONEFOS®) is one of a number of bisphosphonates that has been used for the treatment of hypercalceamia and osteolysis arising from malignant tumours for the past 20 years.

Methods, aims:
the aim of the study was to verify the effect of clodronate treatment (1 600 mg/day perorally) on the quality of life and the subjective perception of state of health in Czech oncology patients using responses from EQ-5D (and particularly the VSA - visual analogue scale – level). 300 patients with either metastasised breast cancer or multiple myeloma were included in the study.

Results:
Clodronate treatment lasted for 9 months and yielded a significant improvement in overall patient mobility (p < 0.02) and the ability to carry out normal daily tasks (p < 0.001); it significantly reduced pains and/or other marked difficulties (p < 0.001) and also lowered the incidence of anxiety attacks or depression (p < 0.001), when compared with the state before treatment. Clodronate treatment was not shown to improve a patient’s ability to look after themselves (p = 0.19). Clodronate treatment did, however, significantly improve how patients subjectively perceived their health status on the VAS scale, when compared with the start of treatment (p < 0.001).

Conclusion:
The study confirmed that clodronate (BONEFOS®) treatment considerably improves the subjective perception of state of health in oncology patients and significantly boosts their quality of life.

Key words:
bone metastases, clodronate, quality of life.


Autoři: J. Abrahámová
Působiště autorů: Primář: prof. MUDr. Jitka Abrahámova, DrSc ;  Onkologické oddělení Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha 4 — Krč
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2007; 87(11): 648-654
Kategorie: Z různých oborů

Souhrn

Východiska:
Kostní metastázy způsobují onkologickým pacientům řadu obtíží. Kromě rizikových epizod hyperkalcémií jsou hlavní příčinou vzniku kostních fraktur a u 2/3 nemocných se podílejí na rozvoji nádorové bolesti, která významným způsobem ovlivňuje kvalitu života pacientů. Klodronát (Bonefos), jeden z řady bisfosfonátů, se již dvě desítky let používá v léčbě hyperkalcémie a osteolýzy vyvolané maligním onemocněním.

Metodika, cíle:
Cílem sledování (název studie: „Sledování kvality života u pacientů s kostními metastázami, kteří jsou léčeni klodronátem") bylo ověřit pomocí dotazníku EQ-5D, jehož součástí je vizuální analo¬gová škála (VAS), účinek léčby klodronátem (1 600 mg/den p. o.) na kvalitu života a subjektivní vnímání zdravotního stavu u českých onkologických pacientů. Do studie bylo zařazeno 300 pacientů s diagnózou metastázujícího karcinomu prsu nebo mnohočetného myelomu.

Výsledky:
Léčba klodronátem trvala 9 měsíců a přinesla signifikantní zlepšení v parametru celkové mobility pacientů (p < 0,02) a schopnosti vykonávat obvyklé denní činnosti (p < 0,001), signifikantně snížila pří-tomnost bolestí nebo jiných výraznějších obtíží (p < 0,001) a také snížila výskyt úzkosti nebo depresivního ladění (p < 0,001) v porovnání s výchozím stavem. Léčba klodronátem neměla vliv na zlepšení schopnosti sebeobsluhy (p = 0,19). U nemocných došlo po terapii klodronátem také k signifikantnímu zlepšení sub-jektivně vnímaného zdravotního stavu na škále VAS v porovnání se začátkem léčby (p < 0,001).

Závěr:
Studie potvrdila, že léčba klodronátem (Bonefos) podstatně zlepšuje subjektivní vnímání zdravot-ního stavu u onkologických pacientů a významně zvyšuje jejich kvalitu života.

Klíčová slova:
kostní metastázy, klodronát, kvalita života.


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 11

2007 Číslo 11
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
nový kurz
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Svět praktické medicíny 1/2024 (znalostní test z časopisu)

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se