Zlepšení kvality života pacientů s kostními metastázami léčených klodronátem


Quality of life improvement in patients with bone metastases treated by clodronate

Background:
Bone metastases cause oncology patients a number of distressing problems. In addition to inducing risky episodes of hypercalceamia, they are the major cause of bone fractures, and contribute to the development of tumour pains in two-thirds of all patients, which greatly impacts upon their quality of life. Clodronate (BONEFOS®) is one of a number of bisphosphonates that has been used for the treatment of hypercalceamia and osteolysis arising from malignant tumours for the past 20 years.

Methods, aims:
the aim of the study was to verify the effect of clodronate treatment (1 600 mg/day perorally) on the quality of life and the subjective perception of state of health in Czech oncology patients using responses from EQ-5D (and particularly the VSA - visual analogue scale – level). 300 patients with either metastasised breast cancer or multiple myeloma were included in the study.

Results:
Clodronate treatment lasted for 9 months and yielded a significant improvement in overall patient mobility (p < 0.02) and the ability to carry out normal daily tasks (p < 0.001); it significantly reduced pains and/or other marked difficulties (p < 0.001) and also lowered the incidence of anxiety attacks or depression (p < 0.001), when compared with the state before treatment. Clodronate treatment was not shown to improve a patient’s ability to look after themselves (p = 0.19). Clodronate treatment did, however, significantly improve how patients subjectively perceived their health status on the VAS scale, when compared with the start of treatment (p < 0.001).

Conclusion:
The study confirmed that clodronate (BONEFOS®) treatment considerably improves the subjective perception of state of health in oncology patients and significantly boosts their quality of life.

Key words:
bone metastases, clodronate, quality of life.


Autoři: J. Abrahámová
Působiště autorů: Onkologické oddělení Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha 4 — Krč ;  Primář: prof. MUDr. Jitka Abrahámova, DrSc
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2007; 87(11): 648-654
Kategorie: Z různých oborů

Souhrn

Východiska:
Kostní metastázy způsobují onkologickým pacientům řadu obtíží. Kromě rizikových epizod hyperkalcémií jsou hlavní příčinou vzniku kostních fraktur a u 2/3 nemocných se podílejí na rozvoji nádorové bolesti, která významným způsobem ovlivňuje kvalitu života pacientů. Klodronát (Bonefos), jeden z řady bisfosfonátů, se již dvě desítky let používá v léčbě hyperkalcémie a osteolýzy vyvolané maligním onemocněním.

Metodika, cíle:
Cílem sledování (název studie: „Sledování kvality života u pacientů s kostními metastázami, kteří jsou léčeni klodronátem") bylo ověřit pomocí dotazníku EQ-5D, jehož součástí je vizuální analo¬gová škála (VAS), účinek léčby klodronátem (1 600 mg/den p. o.) na kvalitu života a subjektivní vnímání zdravotního stavu u českých onkologických pacientů. Do studie bylo zařazeno 300 pacientů s diagnózou metastázujícího karcinomu prsu nebo mnohočetného myelomu.

Výsledky:
Léčba klodronátem trvala 9 měsíců a přinesla signifikantní zlepšení v parametru celkové mobility pacientů (p < 0,02) a schopnosti vykonávat obvyklé denní činnosti (p < 0,001), signifikantně snížila pří-tomnost bolestí nebo jiných výraznějších obtíží (p < 0,001) a také snížila výskyt úzkosti nebo depresivního ladění (p < 0,001) v porovnání s výchozím stavem. Léčba klodronátem neměla vliv na zlepšení schopnosti sebeobsluhy (p = 0,19). U nemocných došlo po terapii klodronátem také k signifikantnímu zlepšení sub-jektivně vnímaného zdravotního stavu na škále VAS v porovnání se začátkem léčby (p < 0,001).

Závěr:
Studie potvrdila, že léčba klodronátem (Bonefos) podstatně zlepšuje subjektivní vnímání zdravot-ního stavu u onkologických pacientů a významně zvyšuje jejich kvalitu života.

Klíčová slova:
kostní metastázy, klodronát, kvalita života.


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 11

2007 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se