Dipeptid prolinu s hydroxyprolinem jako významný osteomarker snadno stanovitelný v nehydrolyzované moči


Urinary prolyl-hydroxyproline dipeptide as a useful osteomarker easily determined in non-hydrolyzed urine.

The study aimed to examine the applicability of the prolyl-4-hydroxyproline dipeptide (PHP), as a product of bone turnover, to monitor osteoporosis. Based on an earlier finding of a high correlation between PHP in non-hydrolyzed urine and hydroxyproline (HP) in hydrolyzed urine, we focused on evaluating the correlation between PHP and other traditional osteomarkers in osteopathies. Nearly 70 postmenopausal females were placed into control, osteopenic and osteoporotic groups depending on the results of DXA-denzitometry. Urinary resorption markers (NTx, DPD) were assayed together with PHP in second-void morning urine samples over 5 consecutive days, and 3 serum markers (OC, PINP and PICP) were measured in one blood sample. The influence of diet and alendronate therapy over 12 months on the osteomarkers was also followed. Analysis of variance, ROC and factor analysis and Spearman rank correlation, all served as statistical tools. To summarize, presence of PHP in the urine was not influenced by diet. ROC analysis denoted high values (≥0.9) for NTx, OC and PHP, slightly lower for DPD. These markers also denoted significantly different levels in controls and osteoporotic subjects. Highest sensitivity was found with NTx (0.886), followed by OC and PHP; NTx and DPD showed specificity close to one. The highest paired coefficients were found between OC-PHP (0.62), followed by OC-PINP, DPD-PINP and OCNTx. The highest correlation to denzitometry was shown by PHP (-0.50). Factor analysis assigned NTx-DPD into one factor and PHP-OC into a second. PHP levels dropped significantly within 3 months of treatment, whist NTx and DPD reacted slower (a significant decrease was seen after 6 months). The easy and rapid analysis of PHP in non-hydrolyzed urine offers another laboratory tool for the diagnosis of osteopathies.

Key words:
osteopathies, osteomarkers, pro-hyp dipeptide, postmenopausal women screening, diet-related effects, alendronate therapy, statistical analysis.


Autoři: P. Hušek 1,2;  Z. Švagera 1;  F. Všianský 1;  A. Pohlídal 1;  V. Šmajstrla 3
Působiště autorů: Ústav klinické biochemie FN, Ostrava-Poruba 1;  Endokrinologický ústav, Praha Ředitel: doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. 2;  Přednosta: MUDr. Antonín Pohlídal Ph. D. (do I. pol. 007) 2;  Zdravotní středisko Bormed, Ostrava-Třebovice 3
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2007; 87(11): 681-685
Kategorie: Diagnostika

Souhrn

Cílem studie bylo prověřit použitelnost močového dipeptidu prolyl-4-hydroxyprolin (PHP) jako produktu kostního metabolismu v laboratorním monitorování osteopatií. Vysoká korelace mezi obsahem PHP v nehydrolyzované moči a obsahem hydroxyprolinu (HP) v moči po hydrolýze iniciovala tuto srovnávací studii s jinými zavedenými osteomarkery. Téměř 70 žen po menopauze bylo na základě údajů DXA denzitometrie rozděleno do skupiny kontrol osteopenii a osteoporoz. Močové markery, N-koncový telopeptid (NTx), deoxypyridinolin (DPD) a PHP byly měřeny 5 pracovních dnů ve vzorcích druhé ranní moče, v jediném odběru krve byl stanoven osteokalcin (OC) a N- a C-koncový propeptid prokolagenu (PINP, PICP). Zároveň byl sérií příslušných měření sledován vliv diety a alendronátové terapie v průběhu 12 měsíců. Ke statistickému zhodnocení experimentálních dat byly použity metody moderní statistické analýzy. Vliv diety na obsah PHP v moči nebyl prokázán. ROC-analýza poskytla vysoké hodnoty AUC (0,9) u NTx, OC a PHP, nižší u DPD. Hladiny těchto markem byly také významně rozdílné v porovnání kontrol a osteoporoz. Nejvyšší senzitivitu prokázal NTx (0,886), následován OC a PHP, hodnota DPD byla nižší. Naopak specifická blízká jedné byla dosažena u NTx a DPD. Párový koeficient pořadové korelace dosáhl nejvyšších hodnot ve dvojici OC-PHP (0,62), následován OC-PINP, DPD-PINP a OC-NTx (0,60-0,53). Ve vztahu k denzitometrii nejlépe koreloval PHP (-0,50). Faktorová analýza přiřadila do jednoho faktoru NTx a DPD, do druhého pak PHP a OC. Odezva PHP na terapii byla promptní a významný pokles nastal již po prvém kvartále, zatímco v případě NTx a DPD až po půl roce. Snadná a rychlá analýza PHP v ranní nehydrolyzované moči významně rozšiřuje stávající možnosti diagnostiky osteopatií v klinické laboratoři.

Klíčová slova:
osteopatie, osteomarkery, dipeptid pro-hyp, skríning žen po menopauze, vliv diety a terapie, statistická analýza.


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 11

2007 Číslo 11
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 1/2024 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Význam metforminu pro „udržitelnou“ terapii diabetu
Autoři: prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se