Akutní jaterní selhání při léčbě disulfiramem


Acute liver failure due to disulfiram – a case study

Although disulfiram associated acute hepatitis has a considerable mortality risk, limited systematic data exists on the incidence of drug-induced hepatotoxicity due to disulfiram. The authors report the case of a 30 year-old male treated with disulfiram for alcohol dependence. After 2 months of treatment, he presented with acute toxic hepatitis leading to liver failure with progressive synthetic liver dysfunction and encephalopathy. The patient was enlisted for liver transplantation and 10 days after admission to hospital, he underwent successful liver transplantation with immediate function of the liver graft. Except for an episode of corticosensitive acute cellular rejection 8th day posttransplant, the postoperational course was uncomplicated. Three months after transplantation, the liver graft function is excellent and the patient can lead a normal life.

Key words:
disulfiram, liver failure, liver transplantation.


Autoři: S. Fraňková 1;  M. Ročeň 2;  M. Adamec 3;  P. Trunečka 1;  J. Špičák 1
Působiště autorů: Klinika hepatogastroenterologie, Praha Přednosta: doc. MUDr. Julius Špičák, CSc. 1;  Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče, Praha Přednosta: MUDr. Eva Kieslichová 2;  Klinika transplantační chirurgie, Praha Přednosta: prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc. Transplantcentrum, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Ředitel: doc. MUDr. Jan Malý, CSc. 3
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2007; 87(11): 675-678
Kategorie: Kazuistika

Souhrn

I přes vysokou mortalitu akutní hepatitidy způsobené disulfiramem existuje o jeho hepatotoxicitě pouze málo literárních údajů. Kazuistika popisuje případ třicetiletého muže léčeného pro závislost na alkoholu ambulantně disulfiramem. Po dvou měsících léčby se u něj rozvinula akutní toxická hepatitida, která následně vedla k akutnímu jaternímu selhání s progredující syntetickou jaterní dysfunkcí a encefalopatií. Pacient byl proto zařazen do čekací listiny k transplantaci jater a 10 dní od přijetí do nemocnice podstoupil úspěšnou transplantaci jater. Nástup funkce jaterního štěpu byl okamžitý a kromě epizody kortikosenzitivní akutní celulární rejekce 8. pooperační den byl potransplantační průběh nekomplikovaný. Tři měsíce po transplantaci je funkce jaterního štěpu výborná, a pacient je schopen opět vykonávat běžné denní aktivity.

Klíčová slova:
disulfiram, jaterní selhání, transplantace jater


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 11

2007 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se