Současná situace v epidemiologii tuberkulózy v České republice


Current state of tuberculosis epidemiology in the Czech Republic

Tuberculosis is monitored in the Czech Republic through the Tuberculosis register, based on physicians’ reporting, and through the Information database of bacillary tuberculosis based on laboratory reporting. Distribution of tuberculosis in the Czech Republic is uneven in age and sex as well as geographically. Generally the highest incidence rates are in the elderly (particularly for females) however men in working age are considerably affected. After several years of stagnation we have observed a steadily decreasing incidence over the past five years together with an increase in the proportion of foreigners among TB cases. The proportion of foreigners has risen to 15 % over the past decade. MDR TB is at a very low level in the indigenous population, oscillating around 1 %. TB incidence in CR is at a favourable level comparable with Western European figures. Although the total incidence is decreasing, we are not as successful in reducing sputum smear positive TB incidence, which presents a significant source for further cases.

Key words:
tuberculosis, epidemiology, Czech Republic, trends


Autoři: V. Príkazský 1,3;  M. Havelková 1;  V. Bencko 2;  K. Kotrbová 3
Působiště autorů: Státní zdravotní ústav, Praha Ředitel: MUDr. Jaroslav Volf, Ph. D. 1;  Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK, VFN, Praha Vedoucí: prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc. 2;  Katedra veřejného zdravotnictví, Fakulta zdravotně sociální Jihočeské Univerzity, České Budějovice Vedoucí: doc. MUDr. Vladimír Vurm, CSc. 3
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2006; 86(10): 549-557
Kategorie: Přehledy

Souhrn

V České republice je tuberkulóza monitorována v Registru tuberkulózy a v komplementárním, na laboratorních výsledcích založeném Informačním systému bacilární tuberkulózy. Tuberkulóza se nerovnoměrně vyskytuje jak podle věku, podle pohlaví, tak geograficky. Obecně nejvyšší incidence tuberkulózy je ve vysokých věkových skupinách, zvláště u žen. Významně častá je rovněž v produktivním věku u mužů. Po několikaleté stagnaci ve vývoji incidence pozorujeme u nás v posledních pěti letech další mírný pokles výskytu tuberkulózy. V průběhu posledního desetiletí se zvyšoval podíl cizinců až na 15 %, a tato hodnota je konstantní v posledních několika letech. Multirezistentní tuberkulóza se u občanů ČR vyskytuje jen ojediněle, asi v 1 %. Souhrnně je výskyt tuberkulózy ČR na příznivé úrovni, srovnatelné se zeměmi západní Evropy. Přestože se incidence tuberkulózy snižuje, nedaří se stejně úspěšně snižovat výskyt otevřené tuberkulózy, která představuje epidemiologicky významný zdroj dalších případů.

Klíčová slova:
tuberkulóza, epidemiologie, Česká republika, trendy


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 10

2006 Číslo 10

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×