Dvaceti čtyřhodinová účinnost metoprolol tartrátu u pacientů s čerstvě zjištěnou hypertenzí


Twenty four hour effectiveness of metoprolol tartrate in patients with newly diagnosed hypertension.

Background:
Modern drugs should be given once daily. Smoothness index (SI) can measure the 24hour effectiveness of antihypertensive drugs.

Objective:
To determine the 24hour effectiveness of metoprolol tartrate used once daily using SI.

Patients and methods:
Thirty newly diagnosed hypertension patients treated with metoprolol tartrate at a mean dose of 150 mg once a day. Blood pressure measurement using mercury sphygmomanometer and 24hour ambulatory blood pressure monitoring according to the WHO criteria. Determination of the SI by calculating the average BP values for each hour of the 24-hour monitoring period, both before and during treatment. Obtain all hourly changes in BP induced by treatment. The average of these hourly values divided by its standard deviation. Data from individual patients average to obtain mean values (± standard deviation and 95 % confidence interval) for the group as a whole.

Results:
SI of metoprolol tartrate for systolic blood pressure was 1, 26 ± 0, 87 (95 % CI, 0, 95-1, 57) and for diastolic blood pressure was 1, 46 ± 1, 13 (95% CI, 1, 06-1, 86).

Conclusion:
SI of metoprolol tartrate is higher than 1.0 for both systolic and diastolic blood pressure values. According to the value of SI metoprolol tartrate has sufficient 24hour effectiveness and may be used once daily.

Key words:
hypertension, beta-blockers, metoprolol tartrate, smoothness index.


Autoři: I. Řiháček;  M. Souček;  P. Fráňa
Působiště autorů: II. interní klinika, FN u sv. Anny, Brno ;  Přednosta: doc. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2006; 86(10): 596-600
Kategorie: Terapie

Souhrn

Východisko:
Moderní léky by měly být podávány jedenkrát denně. Dvaceti čtyřhodinovou účinnost antihypertenziv můžeme posoudit metodou stanovení smoothness indexu (SI).

Cíl práce:
zjistit dvaceti čtyřhodinovou účinnost metoprolol tartrátu podávaného jedenkrát denně stanovením SI.

Soubor a metodika:
Třicet čerstvě zjištěných hypertoniků léčených metoprolol tartrátem v průměrné dávce 150 mg 1 x denně. Měření TK sfygmomanometrem a 24hodinovým ambulantním monitorováním krevního tlaku podle kritérií Světové zdravotnické organizace. Stanovení SI z individuálních průměrných hodinových změn hodnot TK po léčbě dělením jejich směrodatnou odchylkou. Z dat individuálních pacientů zjištění průměrné hodnoty SI se směrodatnou odchylkou a 95% intervalem spolehlivosti (95 % CI).

Výsledky:
hodnota SI metoprolol tartrátu pro systolický tlak byla 1,26 ± 0,87 (95 % CI, 0,95-1,57) a pro diastolický tlak 1,46 ± 1,13 (95 % CI, 1,06-1,86).

Závěr:
průměrná hodnota SI metoprolol tartrátu je větší než 1,0 jak v hodnotě systolického, tak i diastolického tlaku. Dle hodnoty SI má sledovaný lék dostatečnou 24hodinovou účinnost a může být dávkován 1x denně.

Klíčová slova:
hypertenze, betablokátory, metoprolol tartrát, smoothness index.


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 10

2006 Číslo 10

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více