Léčba fibrilace síní - jasný cíls dosud nejasným řešením


Treatment of atrial fibrilation - a clear objectivewith a still obscure resolution

Atrial fibrilation is of the most frequent arrhythmias in our population and is on the increase.Its overall prevalence is 0.5%, and in the population of aver 65 years of age it is 5%, and in thoseover 75 years even 9%. Its occurrence in patients suffering cardiovascular affections leads toa twofold morbidity and mortality and is the most frequent cause of a cerebral vascular event.Unlike other cardial arrhythmias the treatment of atrial fibrilation has no uniform pattern,and an individual approach is necessary. As a basis of therapy in newly established cases ofatrial fibrilation pharmacological treatment namely with IC and group III anti-arrhythmicalsis preferred.The authors present a review of therapy under check-up of ventricular response, the options ofanticoagulation treatment as well as non-pharmacological treatment of atrial fibrilation.

Key words:
atrial fibrilation - treatment - anti-arrhythmicals - beta-blockers - cathetrizingablation.


Autoři: P. Neužil;  M. Táborský;  L. Šedivá;  P. Niederle
Působiště autorů: Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha, přednosta doc. MUDr. P. Niederle, DrSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2004; (6): 330-333
Kategorie: Články

Souhrn

Fibrilace síní patří mezi nejrozšířenější arytmii v naší populaci a její výskyt stále stoupá. Jejícelková prevalence je 0,5 %, ale v populaci nad 65 let věku dosahuje 5 % a u nemocných nad 75 letje to až 9 %. Její výskyt u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním vede k dvojnásobněvyšší morbiditě a mortalitě a je zároveň nejčastější příčinou cévní mozkové příhody.Na rozdíl od jiných srdečních arytmií nemá léčba FS jednotné schéma a je nutné postupovatindividuálně. Za základ léčby nově zachycených případů s fibrilací síní je stále považovánafarmakologická léčba s dominancí IC, a III. skupiny antiarytmik.Autoři podávají přehled léčby při kontrole komorové odpovědi, možnosti antikoagulační léčby inefarmakologické léčby fibrilace síní.

Klíčová slova:
fibrilace síní - léčba - antiarytmika - betablokátory - katetrizační ablace.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2004 Číslo 6
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak na primární i sekundární osteoporózu − prakticky a v kostce
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Rosa

Léčba roztroušené sklerózy

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se