Kognitivně-behaviorálníterapie obezityDosažení a udržení změn stravovacícha pohybových návyků a váhových úbytků


Cognitive-behavioral therapy in obesity (Attaining and sustaining changes in eatinghabits and physical excercise, and weight losses)

Cognitive-behavioral therapy (CBT) applied in 12-week courses of overweight reduction (COR)of the STOB society is a component of a complex approach to the treatment of obesity in theCzech Republic. The objective of the present study was to verify the overall effectiveness of thattherapy; it has been focused on the attaining and sustaining of weight losses and changes inhabits related to having meals and to physical exercise in a times lapse of 2-7 years afterfinishing the course.The mean loss in weight under CBT was 6.4 kg, i.e. 7.4% of the participants' initial weight. Halfof the participants of the course were successful in sustaining their weight loss. After 2-7 yearsthe average weight loss equals almost 3% of the initial weight,40% of the participants remainedat a 5% weight loss, 2/3 of the subjects weighed less than 2-7 years ago at the beginning of thecourse. Due to the course, 92% of the subjects under follow-up changed the composition of theirfood, of whom 85% have kept an appropriate diet to this day. A commensurate amount and foodregimen: of the 94% of participants who adopted a lesser food intake, 61% are holding on to thathabit, and of the 81% who adopted an appropriate meal regimen, 45% are holding on to it.A change in the menue is apparently a lesser problem than in changing the amount of food andits regimen. It does not deprive them of enjoying food, a better composition of the food benefitsthe organism whereby that change is then strengthened.18% of the participants increased their regular physical exercise (the present 46% of participantsagainst the 28% who had regular exercise already before the course).Adopting regular physical exercise in the obese is more difficult than changing their dietaryhabits.The results have revealed that courses in weight reduction are an important component ofa complex approach to the treatment of obesity in the Czech Republic.

Key words:
cognitive-behavioral therapy - obesity - overweight - eating habits - change - physicalexercise - group therapy - sustaining - weight loss.


Autoři: I. Málková
Působiště autorů: STOB - Stop obezitě, Praha
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2004; (6): 334-338
Kategorie: Články

Souhrn

Kognitivně-behaviorální terapie (dále KBT) aplikovaná ve 12týdenních kurzech snižovánínadváhy (KSN) společnosti STOB je součástí komplexního přístupu k terapii obezity v Českérepublice. Cílem studie bylo ověřit celkovou efektivitu této terapie, v této práci jsme se zaměřilina dosažení a udržení váhových úbytků a změn ve stravovacích a pohybových návycích v časovémodstupu 2-7 let po ukončení kurzu.Průměrné snížení výchozí tělesné hmotnosti v KSN bylo 6,4 kg, tedy 7,4 % původní hmotnosti.Polovina účastníků kurzu byla v udržení váhových úbytků úspěšná.Po 2-7 letech činí průměrnýúbytek téměř 3 % vstupní váhy, 40 % absolventů si udrželo alespoň 5% úbytek své vstupní váhy,dvě třetiny osob vážily v odstupu 2-7 let méně než při zahájení kurzu.Skladbu jídla pozměnilo vlivem kurzu 92 % sledovaných osob, přičemž z nich si 85 % správnýnávyk udržuje dodnes. Přiměřené množství a režim jídla: z absolventů kurzu, kteří si osvojilimenší příjem potravin (94 %) si návyk uchovává 91 %, a z 61 %, kteří si osvojili správný režimjídla, si ho uchovalo 45 %. Změna skladby jídelníčku je zřejmě pro obézní menším problémemnež změny v množství a režimu jídla. Neochuzuje je o požitek z jídla, lepší skladba stravyorganismu prospívá, čímž je tato změna posilována.Pravidelnou pohybovou aktivitu zvýšilo 18 % absolventů kurzů (dnešních 46 % absolventůoproti 28 % těch, kdo měli pravidelný pohyb již před kurzem).Dosažení pravidelné pohybové aktivity je u obézních obtížnější než změna stravovaných návyků.Výsledky ukázaly, že kurzy snižování nadváhy jsou důležitou součástí komplexního přístupuk terapii obezity v České republice.

Klíčová slova:
kognitivně-behaviorální terapie obezity - udržení váhových úbytků - udrženízměn ve stravovacích návycích - udržení změn v pohybových návycích - skupinová terapiev kurzech snižování nadváhy.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2004 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se