Trendy úmrtnostina nemoci oběhové soustavyv České republice


Trends in mortality from diseases of the circulatory system in the CzechRepublic

Objective:
To analyse trends in mortality diseases of the circulatory system (DCS) and fromischemic heart disease (IHD) and cerebrovascular disease (CVD) separately, over the period1970-2002 in the Czech Republic,EU, Europe and the averages for Central and South EuropeanCountries (CSEC).Methods and results: Data were derived from the World Health Organization database. In theCzech Republic, DCS mortality in men rose from 795/100 000 in 1970 to 834/100 000 in 1990and declined thereafter to 560/100 000 in 2002 (-330%). In women, the fall was from 559/100thousands in 1970 to 380/100 000 in 2002 (-32%). IHD mortality in Czech men slightly rose inthe period between 1970-1990 and decreased to 243/100 000 in 2002 (-40%), in Czech womenIHD mortality decreased by 41% in the period under follow-up and was 134/100 000 in 2002.A > 35% decline in CVD was registered in both sexes in the Czech Republic. In the EuropeanUnion long-term trends were favourable for mortality from all DCS as well as from IHD andCVD for both sexes. For the whole of Europe only a slight decrease in the followed-up mortalityrates during the period of 1970-2002 in both sexes is to be seen. Also only a slight decrease inmortality from DSC in both sexes in seen in CSEC during the follow-up period. IHD and CVDmortality in the CSEC countries was almost stable during the period under follow-up.Conclusion: In the Czech Republic, the standardised mortality rates from DCS, IHD and CVDwere the highest as compared to the situation in the EU, Europe and CSEC at the beginning ofthe following period and mostly also in the period between 1970-1990. However, the situationhas changed since 1990 and the trends in mortality from DCS, IHD and CVD are favourable.Still, mortality rates from CVD, IHD and CVD are high as compared to the EU.

Key words:
cardiovascular diseases - mortality - trends - Czech Republic - Europe.


Autoři: L. Hodačová 1;  M. Hodač 2
Působiště autorů: Ústav sociálního lékařství LF UK, Hradec Králové, přednosta prof. PhDr. J. Mareš, CSc. 2II. interní klinika FN, Hradec Králové, přednosta prof. MUDr. J. Malý, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2004; (12): 700-704
Kategorie: Články

Souhrn

V naší práci jsme sledovali a analyzovali vývoj standardizované úmrtnosti na nemoci oběhovésoustavy celkem (MKN 10, I00-I99) a vývoj úmrtnosti na ischemické nemoci srdeční (I20-I25)a na cévní nemoci mozku (CNM) (I60-I69) v období 1970-2002 v České republice. Data bylaporovnávána s průměry států Evropské unie, členských zemí Evropského regionuWHO (Evropa)a států střední a jihovýchodní Evropy (CSEC) za stejné období. Trendy byly sledovány podlepohlaví.Data byla získána z databáze WHO. Mortalita na nemoci oběhové soustavy u mužů Českérepubliky (ČR) vzrostla z hodnoty 795/100 000 mužů v roce 1970 na 834/100 000 v roce 1990a posléze klesla na hodnotu 560/100 000 v roce 2002 (-33 %).Užen ČR došlo k poklesu z 559/100tisíc žen v roce 1970 na 380/100 000 v roce 2002 (-32 %). Mortalita na ICHS u mužů ČR lehcevzrostla v období 1970-1990 a poklesla na hodnotu 243/100 000 v roce 2002 (-40 %): u žen ČRpoklesla během sledovaného období o 4 % a v roce 2002 byla 134/100 000. Úmrtnost na cévnínemoci mozku za sledované období poklesla u obou pohlaví ČR o více než 35 %. V EU můžemepříznivý klesající trend sledovat u obou pohlaví již od sedmdesátých let, a to pro všechny typynámi sledované mortality. V populaci celé Evropy dochází pouze k mírnému poklesu všech typůsledované mortality. U států CSEC dochází ve sledovaném období pouze k mírnému poklesucelkové mortality na nemoci oběhové soustavy, mortalita na ICHS a CVN byla ve sledovanémobdobí víceméně stabilní.Standardizovaná úmrtnost na nemoci oběhové soustavy celkem, na ICHS i na CNM, byla v ČRna začátku sledovaného období a většinou i v průběhu let 1970-1990 nejvyšší ve srovnánís průměry zemí EU, Evropy a zemí CSEC. Od roku 1990 se situace změnila a trendy jsouklesající. Nicméně v porovnání s průměrem zemí EU je u nás mortalita na sledované nemociu obou pohlaví stále vysoká.

Klíčová slova:
kardiovaskulární nemoci - mortalita - trendy - Česká republika - Evropa.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2004 Číslo 12
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se