Klinické zkušenostis TTS fentanylem v léčběchronické nenádorové bolesti


Clinical experience with TTS fentanyl in the treatment of non-tumorous pain

This work is aimed to support the opinion of the general medical public that strong opioids arenot medical foes, but very efficient and safe medicine if properly indicated and used in a suitabledrug form.The work is structured slightly unconventional as well as the employment of strong opioids isyet unconventional for treatment of chronic non-tumorous and in some cases, I am afraid, eventumorous pain.In the first part of the work, a case report is provided for one patient of our outpatientdepartment for chronic pain in the lower back who uses TTS fenthanyl and has gone back towork.In the next part, we ask several questions concerning the myths and superstitions adherent tostrong opioids, and we answer those questions immediately.We continue with a case report of a young patient highly profiting by the employment of strongopioids that were successfully discontinued when the ground for use had ceased.

Key words:
TTS fenthanyl - strong opioids - non-tumorous pain.


Autoři: R. Hřib;  M. Hakl
Působiště autorů: Centrum pro léčbu bolesti, Anesteziologicko-resuscitační klinika FN u sv. Anny, Brno
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2004; (12): 734-737
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem této práce je přispět k přesvědčení široké lékařské veřejnosti, že silné opioidy nejsoumedicínským nepřítelem, ale účinným a bezpečným lékem, jestliže jsou správně indikoványa použity ve vhodné lékové formě.Práce je členěna netradičně, stejně jako je zatím netradiční nasazování silných opioidů v léčběchronické nenádorové a někdy, bohužel, i nádorové bolesti.V první části článku uvádíme kazuistiku jednoho pacienta naší ambulance s chronickou bolestídolní části zad, který užívá TTS fentanyl a vrátil se do pracovního procesu.V další části položíme několik otázek, které se týkají mýtů a pověr spjatých se silnými opioidya zároveň na otázky odpovíme.Pokračujeme kazuistikou mladého pacienta výrazně profitujícího z nasazení silných opioidů,které byly úspěšně vysazeny, když pominul důvod k jejich užívání.V závěru pak shrneme výsledky klinického sledování FEN-PAIN-1, jehož cílem bylo ověřitúčinnost a bezpečnost podání TTS fentanylu v přípravku Durogesic pacientům s chronickounenádorovou bolestí.

Klíčová slova:
TTS fentanyl - silné opioidy - nenádorová bolest.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2004 Číslo 12
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
nový kurz
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Svět praktické medicíny 1/2024 (znalostní test z časopisu)

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se