Porovnanie sebestačnostiobyvateľov domovov dôchodcovv rokoch 2000-2004


Comparison of the self-sufficiency of inmates in old people'shomes over the years 2000-2004

We have compared the self-sufficiency and dependence on others in a series of 407 inmates ofeight old people's homes, who lived in those facilities over the years 2000-2004. In theinvestigation the Barthel test of common daily activities in a modification by Czech authorswas implemented. In all ten items of the test the values in 2004 were to a statistically significantdegree worse than in the year 2000 (p > 0.001). In the course of four years the spectrum ofactivities in which the inmates depend on other's help has changed. The greatest change for theworse was observed in personal hygiene (more than twelvefold); in eating and drinking (almostsevenfold); and in bathing (3.8 fold). The prevalence of urine incontinence rose (from 26.3% to34.1%) as well as incontinence of the stool (from 10.6% to 26.5%). In the year 2000 totallyself-sufficient were 55.8% of the inmates, four years later the self-sufficiency of those sameinmates declined to 35.1%. Over the years of follow-up the dependence of medium and severedegree rose more than threefold. While in the year 2000 there was a statistically significantgreater occurrence of dependent females, no changes between males and females have beenobserved through the ageing of the group. The authors recommend the application of the testin practice by physicians at social facilities

Key words:
old people's home - Barthel's test - self-sufficiency - dependence - incontinence ofurine and stool - functional examination.


Autoři: I. Bartošovič 1;  Š. Krajčík 2;  L. Hegyi 3
Působiště autorů: Neštátna ambulancia praktického lekára pre dospelých a geriatrická ambulancia NsP, Skalica, riaditeľ ing. I. Medlen 2Klinika geriatrie a gerontológie Slovenskej zdravotníckej univerzity, rektor prof. MUDr. J. Štencl, CSc., a Národného ústavu tbc a respira 1
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2004; (12): 717-721
Kategorie: Články

Souhrn

Porovnávali sme sebestačnosť a vývoj závislosti v súbore 407 obyvateľov ôsmich domovovdôchodcov, ktorí žili v týchto zariadeniach v rokoch 2000-2004. Na vyšetrenie sa použilBarthelov test bežných denných činností v modifikácii českých autorov. Vo všetkých desiatichpoložkách testu sa hodnoty v roku 2004 oproti roku 2000 štatisticky významne zhoršili (p > 0,001).V priebehu štyroch rokov sa zmenilo spektrum činností, v ktorých sú obyvatelia najviac závislína cudzej pomoci. Najväčšie zhoršenie činností sme zaznamenali v osobnej hygiene (viac akodvanásťkrát); v jedení a pití (skoro sedemkrát) a pri kúpaní obyvateľov (3,8krát). Stúplaprevalencia inkontinencie moču (z 26,3 na 34,1 %) aj inkontinencie stolice (z 10,6 na 26,5 %).V roku 2000 malo úplnú sebestačnosť 55,8 % obyvateľov, o štyri roky neskôr sa u tých istýchobyvateľov znížila sebestačnosť na 35,1 %. V priebehu sledovaných rokov vzrástla závislosťstredného a ťažkého stupňa viac ako trojnásobne. Kým v roku 2000 bol štatisticky významnevyšší výskyt závislosti u žien, starnutím súboru sme zmeny medzi mužmi a ženami nezaznamenali.Autori odporúčajú používanie tohto testu v praxi lekárov v inštitúciách sociálneho typu.

Klíčová slova:
domov dôchodcov - Barthelov test - sebestačnosť - závislosť - inkontinencia močui stolice - funkčné vyšetrenie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2004 Číslo 12
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
nový kurz
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Svět praktické medicíny 1/2024 (znalostní test z časopisu)

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se