Klinický význam beta-hemolytickýchstreptokoků sérologickéskupiny C u člověka


The clinical significance ofbeta-hemolytic serological group C streptococci in humans

Streptococci of the serological group C represent 9-17 % of all beta-hemolytic streptococcus strains obtained from clinical samplings in humans. They háve been isolated in patients down with invasive infections less often than in streptococci of serological groups A, B and G. The most frequently found group C streptococcus is Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis. It causes mild and superficial infections, as well as serious ones - bacteremia, septicemia, streptococcal toxic shock syndrome, suppurative infections of the skin and soft tissue, necroti-sing fasciitis, pleuropulmonary and metastatically spread infections. The spectrum of diseases also includes post-streptococcal sequelae - peritonsillar abscess, acute glomerulonephritis (AGN) and reactive arthritis. The infections are either endogenous or exogenous (animal) in origin. Their manifestations are practically indiscernible from infections caused by group A streptococci. QÚy recently has there been confirmed the participation of Streptococcus constellatus subsp. pharyngis in the etiology of acute pharyngitis. Streptococcus anginosus is an important agent námely in purulent infections - abscesses appearing in various parts of the body, including the oral cavity, liver and spleen, and endocarditis. Infections caused by Streptococcus equi subsp. zooepidemicus and Streptococcus equi subsp. equi háve the character of zoonoses and are rare. Diseases caused by S. equi subsp. zooepidemicus include inflammati-ons of the upper respiratory tract, cervical lymphadenitis, pneumonia, bacteremia, endocarditis, meningitis, septicemia, septic arthritis and cellulitis. Upper respiratory tract infections may be followed by AGN. Diseases caused by S. equi subsp. equi are manifested námely by bacteremias. The remedy of choice for group C beta-hemolytic streptococci is penicillin G. All strains are sensitive to penicillin, there háve been penicillin-resistant isolates. Combined therapy with penicillin and gentamycin is recommended for treating endocarditis, meningitis, septic arthritis and bacteremia in neutropenic patients.

Key words:
group C beta-hemolytic streptococci - Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis - Streptococcus constellatus subsp. pharyngis - Streptococcus anginosus - Streptococcus equi subsp. zooepidemicus -


Autoři: J. Motlová
Působiště autorů: Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav, Praha, vedoucí Centra doc. MUDr. B. Kříž, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2004; (12): 726-731
Kategorie: Články

Souhrn

Streptokoky sérologické skupiny C představují 9-17 % všech kmenů beta-hemolytických streptokoků získaných z klinických vzorků od člověka. Jsou izolovány od pacientů s invazivními infekcemi méně často, než je tomu u streptokoků sérologických skupin A, B a G. Nejčastěji nalézaným streptokokem skupiny C je Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis. Vyvolává jak infekce mírné a povrchové, tak i onemocnění závažná - bakteriémie, septikémie, streptokokový syndrom toxického šoku, hnisavé infekce kůže a měkkých tkání, nekrotizující fasciitidu, infekce pleuropulmonární a metastaticky rozšířené. Spektrum onemocnění zahrnuje i post-streptokokové následky - peritonzilární absces, akutní glomerulonefritidu (AGN) a reaktivní artritidu. Infekce jsou jak endogenního, tak exogennflio (zvířecího) původu. Jejich manifestace je prakticky neodlišitelná od infekcí vyvolaných streptokoky skupiny A. Až v poslední době byla potvrzena účast Streptococcus constellatus subsp. pharyngis v etiologii akutní faryngitidy. Streptococcus anginosus je významným agens zejména purulentních infekcí - abscesů vznikajících na různých místech těla (včetně dutiny ústní, jater a sleziny) a endokarditid. Nákazy vyvolané Streptococcus equi subsp. zooepidemicus a Streptococcus equi subsp. equi mají charakter zoonóz a jsou vzácné. (Nemocnění působená S. equi subsp. zooepidemicus zahrnuje záněty horních dýchacích cest, cervikální lymfadenitidy, pneumonie, bakteriémie, endokardi-tidy, meningitidy, septikémie, septické artritidy a celulitidy. Infekce horních dýchacích cest mohou být následovány AGN. (Nemocnění S. equi subsp. equi se prezentuje zejména jako bakteriémie. Lékem volby pro beta-hemolytické streptokoky skupiny C je penicilin G. Všechny kmeny jsou k penicilinu citlivé, penicilin tolerantní izoláty byly popsány. Kombinovaná terapie, penicilin a gentamicin, je doporučena pro léčbu endokarditid, meningitid, septických artritid a bakteriémií u neutropenických pacientů.

Klíčová slova:
beta-hemolytické streptokoky skupiny C - Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis - Streptococcus constellatus subsp. pharyngis - Streptococcus anginosus - Streptococcus equi subsp. zooepidemicus

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2004 Číslo 12

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se