Rezistence k deseti antibiotikůmu invazivních izolátů Haemophilusinfluenzae, izolovaných v období1999-2002 v České republice


Resistance to ten antibiotics in invasive isolates of Haemophilus influenzae isolated in the Czech Republic over the period of1999-2002

In the period of 1999-2002 there has been investigated the sensitivity to 10 antibiotics in 286 strains of Haemophilus influenzae (Hi) isolated from the blood or cerebrospinal fluid of patients within the program of surveillance of invasive infections. The series overwhelmingly comprised Hib isolates - H. influenzae b (83.6 %) of which the majority (94.1 %) were isolated in children up to 6 years of age, suffering epiglottitis or meningitis; untypable isolates comprised 14.7 % and represented 2/3 of strains isolated in subjects of over 15 years of age; the remaining 1.7 % of strains belonged to serotypes e (1 strain) and f (4 strains). All Hib isolates and untypable Hi were sensitive to cefuroxim, cefotaxim, rifampicine, ofloxacin, and levofloxacin; and flve isolates of other serotypes (e and f) were sensitive to all 10 antibiotics under investigation. Resistance to ampicillin in invasive strains in our series regardless of serotype was caused exclusively by the production of p-lactamase. ©erall in our series of 286 strains collected in the course of four years there has been found an almost threefold higher resistance to ampicillin in Hib isolates (12.1 %) than in untypable Hi isolates (4.8 %); resistance to tetracycline and to chloramphenicol occurs sporadically and independently of the origin of the sample and serotype of the isolate. Strains resistant to ampicillin are more frequently resistant to tetracycline, chloramphenicol and co-trimoxazol than strains sensitive to ampicillin. Resistance to co-trimo-xazol that has been found in 14.3 % of invasive untypable strains is tenfold higher than the resistance of Hib isolates (1.3 %) and is almost identical with resistance to that antibiotic found previously in Hi isolates coming from samples from the lower respiratory tract. In the course of our follow-up there has been observed a decline in the occurrence of Hib strains resistant to ampicillin from 15.5 % in the year 2000 down to 7.3 % in 2002. This favorable trend can be attributed to the broad, independent campaign which began in 1999 with the aim of reducing the appearance of resistance by appropriate antibiotics application. The reduction of the number of invasive infections caused by Hib and of the occurrence of antibiotics resistant strains may also be a manifestation of the vaccination against Hib that has begun mid-2001. These favorable qualitative changes require further follow-up and a detailed analysis.

Key words:
Haemophilus influenzae - invasive infection - antibiotics resistance.


Autoři: P. Urbášková;  M. Wünschová;  V. Lebedová;  R. Křížová
Působiště autorů: Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav, Praha
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2004; (12): 705-709
Kategorie: Články

Souhrn

V období let 1999-2002 byla vyšetřena citlivost k antibiotikům u 286 kmenů Haemophilus influenzae (Hi) izolovaných z krve nebo moku pacientů v rámci surveillance invazivních infekcí. Soubor byl tvořen převážně izoláty Hib - H. influenzae b (83,6 %), z nichž většina (94,1 %) byla izolována od dětí ve věku 6 a méně let s epiglotitidou nebo meningitidou, netypovatelných izolátů bylo 14,7 % a tvořily dvě třetiny kmenů izolovaných od osob starších 15 let, zbývajících 1,7 % kmenů patřilo k sérotypům e (1 kmen) a f (4 kmeny). Všechny izoláty byly citlivé k cefuroximu, cefotaximu, rifampinu, ofloxacinu a levofloxacinu, a pět izolátů jiných sérotypů bylo citlivých také k ampicilinu, cefacloru, chloramfenikolu, tetracyklinu a kotrimoxazolu. Rezistence k ampicilinu, u kmenů v našem souboru výlučně způsobená produkcí p-laktamázy, je téměř trojnásobně vyšší u izolátů Hib (12,1 %) než u netypovatelných izolátů Hi (4,8 %), rezistence k tetracyklinu a chloramfenikolu se vyskytuje ojediněle a nezávisle na původu vzorku a sérotypů izolátů. Kmeny rezistentní k ampicilinu jsou častěji rezistentní k tetracyklinu, chloramfenikolu a kotrimoxazolu než kmeny citlivé k ampicilinu. Rezistence ke kotrimoxazolu, která byla zjištěna u 14,3 % invazivních netypovatelných kmenů, je desetinásobně vyšší než rezistence izolátů Hib (1,3 %) a je téměř identická s rezistencí k tomuto antibiotiku zjištěnou již dříve u izolátů Hi pocházejících ze vzorků z dolních cest dýchacích. V průběhu tří let se u invazivních kmenů Hi (bez ohledu na sérotyp) snížila rezistence k ampicilinu o více než polovinu na 4,8 % v roce 2002 ze 13,1 % v roce 2000 (u Hib z 15,5 % v roce 2000 na 7,3 % v roce 2002). Pokles rezistence invazivních izolátů Hi k antibiotikům v CR může být žádoucím důsledkem široké intervence prováděné od roku 2000 formou vzdělávací kampaně s cílem omezit antibiotickou rezistenci kvalitou používání antibiotik, nebo dalším pozitivním projevem vakcinace proti Hib, zahájené v polovině roku 2001. Tyto kvalitativní změny v populaci invazivních kmenů Hi vyžadují další sledování a podrobnou analýzu.

Klíčová slova:
Haemophilus influenzae - invazivní infekce - antibiotická rezistence

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2004 Číslo 12
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak na primární i sekundární osteoporózu − prakticky a v kostce
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Rosa

Léčba roztroušené sklerózy

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se