Betablokátory v léčběchronického srdečního selhání.Velké léčebné, dosud málovyužívané možnosti


Beta-blockers in the treatment of chronic heart failure. Great therapeutic options,however, hitherto little applied

Beta-blockers are a marked improvement in the treatment of chronic heart failure as has beenconfirmed by a number of mortality studies. The favorable effect of beta-blockers on mortalityand morbidity has been found in patients already treated with ACE inhibitors and diuretics.Beta-blockers lower overall mortality by 36 % and markedly decrease even mortality due tosudden death. Beta-blockers on a long-term basis markedly improve the systolic function of theleft ventricle and return the remodelation of the left ventricle to normal. In their effect severalfactors are in play, among the most significant being the anti-arrhythmic and anti-ischemicinfluence of beta-blockers as well as the protection of the myocardium against catecholaminetoxicity. Cessation of treatment with beta-blockers leads to a deterioration of the patients'clinical state. Not all beta-blockers can be applied in therapy; only carvediolol, bisoprolol andretarded metoprolol succinate. Treatment begins with low doses which are gradually titered tohigher ones.The combination of beta-blocker therapy withACEinhibitors has the greatest effecton overall mortality, lowering it by 46 %.The treatment of chronic heart failure is by far not optimal neither in the Czech Republic norin Europe, and requires rapid improvement. As of now, clinical practice seriously lags behindscientific knowledge. It is surprising that in Europe therapy in hospitals is not better thantreatment at the general practitioners.Shortcomings in the pharmacotherapy of patients with chronic heart failure can in part beexplained by the fact that the revolutionary change in the role of beta-blockers from formerlycontraindicated to absolutely indicated has come about at the close of the 1990s, and most ofthe major studies have not been published until 1999. Thus, one can only hope that the situationshall improve in our country as well as in Europe.

Key words:
beta-blockers - heart failure - IMPROVEMENT of HF - EuroHeart Failure Survey- state of the treatment of heart failure - Europe - Czech Republic.


Autoři: J. Widimský
Působiště autorů: Subkatedra kardiologie IPVZ, Klinika kardiologie IKEM, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Kautzner, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2004; (11): 632-637
Kategorie: Články

Souhrn

Betablokátory představují výrazný pokrok v léčbě chronického srdečního selhání, jak to doložilacelá řada mortalitních studií. Příznivý účinek betablokátorů na mortalitu a morbiditu byl zjištěnu nemocných již léčených inhibitory ACE a diuretiky. Betablokátory snižují celkovou mortalituo 36 % a snižují výrazně i mortalitu na náhlou smrt. Betablokátory také dlouhodobě zlepšujívýrazně systolickou funkci levé srdeční komory a vrací remodelaci levé komory směrem k normě.Na jejich účinku se uplatňuje několik faktorů, mezi nejvýznamnější patří antiarytmický a antiischemickývliv betablokátorů, jakož i ochrana myokardu proti katecholaminové toxicitě. Přerušeníléčby betablokátory vede ke zhoršení klinického stavu nemocných. Nelze v léčbě užívat všechnybetablokátory, ale pouze karvedilol, bisoprolol a retardovaný metoprolol sukcinát. Léčba začínánízkými dávkami, které se postupně titrují k vyšším dávkám. Kombinace léčby betablokátorys inhibitory ACE má pak největší vliv na celkovou mortalitu, neboť ji snižuje o 46 %.Výsledky 2 evropských registrů diagnostiky a léčby srdečního selhání, prvý IMPROVEMENTof HF u praktických lékařů, druhý EuroHeart Failure Survey v nemocnicích, zahrnující každýkolem 11 000 nemocných, shodně ukázaly, že betablokátory se nedostatečně používají v léčběchronického srdečního selhání. Léčba nemocných starších 70 let je ještě horší. Nedostatečná sejeví léčba betablokátory, a zejména kombinací inhibitorů ACE s betablokátory. Touto účinnoukombinací je léčena jen jedna pětina pacientů v Evropě a jedna čtvrtina nemocných u nás.Léčba chronického srdečního selhání není zdaleka optimální ani u nás, ani v Evropě a vyžadujerychlé zlepšení. Zatím klinická praxe kulhá na obě nohy za poznatky vědy! Je překvapivé, žestav v nemocnicích není v Evropě lepší než stav léčby u praktických lékařů v Evropě.Nedostatky ve farmakoterapii nemocných s chronickým srdečním selháním lze však zčástivysvětlit skutečností, že revoluční změna úlohy betablokátorů z původně kontraindikovanýchza absolutně indikované nastala teprve koncem 90. let a většina hlavních studií byla uveřejněnateprve v roce 1999. Lze tedy doufat, že se situace nyní zlepší u nás i v Evropě.

Klíčová slova:
betablokátory - srdeční selhání - IMPROVEMENT of HF - EuroHeart FailureSurvey - stav léčby srdečního selhání v Evropě a u nás.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2004 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se