Chronická zánětlivá střevníonemocnění u dětí a dospívajících,využití radionuklidových metod


Chronic inflammatory intestinal disease in children and adolescents,application of radionuclide methods

Idiopathic intestinal inflammations in children and adolescents are chronic affections of thesmall intertine and the colon of unknown etiology. The results of long-term therapy are notalways favorable and we frequently encounter its undesirable effects. Of great significance istherapy with immunosuppressive drugs and biological treatment. In the majority of patientsdiagnosis is made at a relatively early age when there is apparent the big effect the disease hason common activities and productivity as well as on the patients' attitudes, doubts and faith inrecovery. Therefore, a correct and early diagnosis is very important, being very difficult in viewof the uncharacteristic clinical manifestations of this ailment. At present, an undoubtedcontribution is the application of the radio-isotope method of leucoscintigraphy which isdescribed in connection with two case reports.

Key words:
Crohn's disease - colitic ulcerosa - children and adolescents - scintigraphy with99mTc-tagged leucocytes.


Autoři: V. Volf 1;  D. Chroustová 2
Působiště autorů: Klinika dětí a dorostu FNKV a 3. LF UK, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Lebl, CSc. 2Klinika nukleární medicíny FNKV a 3. LF UK, Praha, přednosta MUDr. O. Lang 1
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2004; (11): 641-644
Kategorie: Články

Souhrn

Idiopatické střevní záněty u dětí a dospívajících jsou chronická onemocnění tenkého a tlustéhostřeva s neznámou etiologií. Výsledky dlouhodobé terapie nejsou vždy příznivé a často sesetkáváme s jejich nežádoucími vedlejšími účinky. Velký význam má terapie imunosupresivněpůsobícími léky a biologická léčba. U většiny pacientů je diagnóza stanovena v relativněmladém věku, kdy je zřejmý velký vliv choroby na běžnou životní aktivitu a produktivitu, stejnějako na jejich postoje, obavy a víru v uzdravení. Proto je velmi důležitá správná a včasnádiagnostika, která je často vzhledem k necharakteristickým klinickým projevům velmi obtížná.V současné době má nesporný přínos využití izotopového vyšetření (leukoscintigrafie), kteréautoři v článku popisují v rámci kazuistik dvou pacientů.

Klíčová slova:
Crohnova nemoc - ulcerózní kolitida - děti a dospívající - scintigrafie pomocí 99mTcznačených leukocytů.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2004 Číslo 11
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se