Využití plně implantabilníchportů u hemato-onkologickýchnemocných


Application of fullyimplantable ports in hemato-oncological patients

Summarized is our own experience with the implantation of subcutaneous ports in hemato-oncologicalpatients, with the use of ports, and with complications which have appeared in theirapplication.The series under assessment includes 216 patients who had venous ports implantedin the years 1997 through 2002. Venous ports at the time of assessment have been in place atotal of 99 335 days under treatment. Ports from the companies B. Braun and Ella CS wereused in a standard way for applying drugs, taking blood samples, applying blood derivatives,as well as for transplanting peripheral hemopoietic stem cells. At an average the ports were inplace 459 days with a median of 403.5 days in the range of 7 to 1404 days. The overall numberof complications was surprisingly very low - 49, i.e. 22.68%, representing 0.49 complication per1000 treatment days. In the usual central catheters and in Hickman catheters the number ofcomplications reaches 50 to 80%. Only 28 of the 101 ports, i.e. 27.7% of the overall number hadto be extracted due to some complication. Infectious complications have appeared in the seriesin only 6.94% of patients. Those complications represented 30.61%of all complications and werethe most frequently appearing. As regards quality of life, the patients perceive the port to be apositive contribution and are satisfied foremost with the painless application of therapy andthat they are not hindered by it in their everyday lives. It has thus been demonstrated thatports are the safest and relatively least expensive alternative for the application of drugs intoa central vein in hemato-oncological patients.

Key words:
port - complication - infection - quality of life.


Autoři: J. Hubáček 1;  T. Szotkowski 1;  L. Hubáčková 2;  T. Papajík 1;  L. Raida 1;  K. Indrák 1
Působiště autorů: Hemato-onkologická klinika FN, Olomouc, přednosta prof. MUDr. K. Indrák, DrSc. 2Oddělení klinické psychologie FN, Olomouc, primářka PhDr. N. Dařílková 1
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2004; (11): 662-665
Kategorie: Články

Souhrn

Článek shrnuje vlastní zkušenosti s implantací podkožních portů hemato-onkologickým nemocným,s používáním portů a s komplikacemi, které se u jejich užívání vyskytly. Do hodnocenésestavy bylo zařazeno 216 nemocných, kterým byly venózní porty implantovány v letech1997-2002.Venózní porty byly v době hodnocení zavedeny celkem99 335 ošetřovacích dnů. Portyfirem B. Braun a Ella CS byly standardně používány k aplikaci léků, odběrům krve, podáváníkrevních derivátů a také k transplantaci periferních kmenových krvetvorných buněk. Průměrněbyly porty zavedeny 459 dnů s mediánem 403,5 dnů, v rozmezí od 7 do 1404 dnů. Celkovýpočet komplikací byl překvapivě velice nízký - 49, což je 22,68 % a představuje to 0,49 komplikacína 1000 ošetřovacích dnů. U běžných centrálních katétrů a katétrů Hickmanových dosahujepočet komplikací 50 až 80 %. Pouze 28 ze 101 portů, tedy pouze 27,7 % z celkového počtumuselo být předčasně extrahováno pro nějakou komplikaci. Infekční komplikace se v našemsouboru vyskytly pouze u 6,94 % pacientů. Tyto komplikace představovaly celých 30,61 % ze všechkomplikací a byly nejčastěji se vyskytující komplikací. Zabývali jsme se také kvalitou života upacientů s porty a bylo zjištěno, že pacienti porty vnímají jako přínos a jsou spokojeni předevšíms nebolestivou aplikací léčby přes porty a v běžném životě jim nijak nepřekážejí. Prokázali jsme,že porty u hemato-onkologických pacientů jsou nejbezpečnější a relativně nejlevnější variantouk podávání léčiv do centrální žíly.

Klíčová slova:
port - komplikace - infekce - kvalita života.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2004 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se