Co dál s pacientem s negativníselektivní koronarografií.Kazuistika


Whither thepatient with negative selective coronarography. Case report

In the case report of a female patient with a diagnosis of cardiological syndrome X, wedemonstrate an appropriate algorithm of examinations in patients with negative selectivecoronarography. It just happens that physicians in such patients frequently discontinue allmedication and consider the patient to be „in full health“. At the same time the pain andcomplaints of a patient down with syndrome Xmay be worse than in patients with demonstrableischemic heart disease.In our patient upon negative coronarography, with the aid of the hyperventilation echocardiographictest there has been ruled out vasospastic angina pectoris, and confirmed latent tetanyand a disorder in myocardial perfusion on SPECT examination. This disorder at the level ofcoronary microcirculation was most probably due to endothelial dysfunction. Diagnostic conclusion:cardiological syndrome X, latent tetany. The patient received treatment combining nitrate,calcium antagonist, acetylosalicylic acid, antidepresant, magnesium lactate. The patient remainswithout complaints under this therapy.

Key words:
cardiological syndrome X - negative selective coronarography - treatment ofsyndrome X


Autoři: E. Sovová 1;  M. Kamínek 2;  I. Metelková 2;  M. Richter 1;  M. Sluka 1;  J. Lukl 1;  M. Mysliveček 2
Působiště autorů: I. interní klinika FN a LF UP, Olomouc, přednosta prof. MUDr. J. Lukl, CSc. 2Klinika nukleární medicíny FN a LF UP, Olomouc, přednosta doc. MUDr. M. Mysliveček, PhD. 1
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2004; (11): 670-672
Kategorie: Články

Souhrn

Na kazuistice naší pacientky s diagnózou kardiologický syndrom X ukazujeme vhodný algoritmusvyšetření pacientů s negativní selektivní koronarografií. Stává se totiž, že lékaři častou těchto pacientů vysadí veškerou medikaci a pacienta považují za „zdravého“. Přitom vnímáníbolesti a potíže pacienta se syndromem X mohou být horší než u pacientů s prokázanouischemickou chorobou srdeční.U naší pacientky po negativní koronarografii byla pomocí hyperventilačního echokardiografickéhotestu vyloučena vazospastická angina pectoris, potvrzena latentní tetanie a poruchaperfuze myokardu při SPECT vyšetření. Tato porucha na úrovni koronární mikrocirkulace bylanejpravděpodobněji důsledkem endoteliální dysfunkce. Diagnostický závěr: kardiologický syndromX, latentní tetanie. U pacientky byla nasazena terapie v kombinaci nitrát, kalciovýantagonista, kyselina acetylsalicylová, antidepresivum a magnezium laktát. Pacientka je přidané terapii bez potíží.

Klíčová slova:
kardiologický syndrom X - negativní selektivní koronarografie - terapie syndromu X.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2004 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se