Pochybnosti při diagnózejaterní cirhózy


Uncertainties in the Diagnosis of Liver Cirrhosis

Liver cirrhosis is not yet uniformly defined even from morphological aspects, although there isagreement in basic tissue changes involved. The conflicting features include particularly theso-called regeneration nodes and a prognosis-related favourable transformation of micro-nodulesin macro-nodules. The nodulation visible by eye remains a doubtful feature in diagnosis.Thecases of cirrhosis with a smooth surface escape clinical diagnosis. The diagnosis should betherefore based on the previously acknowledged pseudolobulus, a histologically typical islandof parenchyma (at least two in the biopsy preparation) considering the possibility that it maybe connected with parenchyma outside the plane of cut (according to net structure of nodule-likereconstructed liver). The basic architectonics of the liver is not yet fully recognized, sincea unicellular muralium appears to be one of extreme structures, less frequent than bi-cellulartrabeculae according to our experience; the organization of hepatocytes in a mixture of unicellularand bi-cellular plates appear to be commonly present. For the evaluation of regenerationof hepatocytes in cirrhosis the findings of Ki-67, PCNA, etc. appear to be more reliable thanhistological criteria.

Key words:
liver - cirrhosis - morphological - development - diagnostic criteria


Autoři: E. Černý
Působiště autorů: I. patologickoanatomický ústav LF MU, Brno, přednosta prof. MUDr. A. Rejthar, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2003; (8): 454-456
Kategorie: Články

Souhrn

Jaterní cirhóza (ci) není jednotně definována dosud ani morfologicky, byť existuje shodav základních změnách tkáně. Spornými jsou zejména „regenerační“ uzly a prognosticky příznivátransformace mikronodulů v makronoduly. Diagnosticky pochybným prvkem ci se jevínodulace okem patrná. V klinické diagnostice ci unikají případy ci s hladkým povrchem. Mělaby se tedy diagnostika ci zakládat na dříve uznávaném pseudolobulu, histologicky typickémostrůvku parenchymu- minimálně dva v bioptickémpreparátu (s vědomím,že můžemimořeznéroviny ještě souviset s parenchymem podle nálezů síťovité struktury nodulizovaných jater).Nedořešenou zůstává i základní architektonika jater, neboť jednobuněčné muralium se zdá jenjednou z mezních struktur, podle našich zkušeností méně častou než dvojbuněčné trámce;obvyklá je přítomnost směsi jednobuněčných a dvojbuněčných struktur, do nichž jsou hepatocytyseřazeny. Pro posouzení regenerace hepatocytů v ci se spolehlivějšími než histologickákritéria jeví nálezy Ki-67, PCNA apod.

Klíčová slova:
játra - cirhóza - morfologický vývoj - diagnostická kritéria.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se