Hodnocení tělesné zdatnostia antropometrickýchcharakteristik osmiletých dětí


Physical Fitness and Home Anthropometric Characteristics ofEight Years Old Children

The authors have observed physical fitness and some anthropometric characteristics in eightyears old children (living in Brno in the years 1999-2000) from the ELSPAC study. Besides thepulse frequency, blood pressure and BMI they aimed also to socioeconomic status of the family.The results of the step test in these eight years old children showed higher physical fitness inboys than in girls. Lower physical fitness was showed in individuals with higher levels of BMI(robust and obese).The number of obese children in Brno reaches 2.3% and the number of slender children reaches8.4%. The BMI levels do not differ according to the sex of the children. Stronger correlation ofBMI was found between boys and mothers (r=0.378) than that between girls and mothers(r=0.185). Higher levels of systolic pressure were found in 4% of children and 5.4% of childrenhave higher levels of diastolic pressure. The difference between boys and girls was not found.The children with diastolic hypertension showed weaker physical fitness.Socioeconomic level of the family influenced neither the BMI levels in eight years old childrennor his physical fitness. The BMI level of the parents is related to the level of reached level ofeducation. The men and women with higher level of education have generally moreslender body(p

Key words:
physical fitness - pulse frequence - blood pressure - BMI.


Autoři: Z. Bartošíková;  J. Balharová
Působiště autorů: Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví, odd. preventivní a sociální pediatrie LF MU, Brno, vedoucí MUDr. L. Kukla, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2003; (8): 474-477
Kategorie: Články

Souhrn

Autorky sledovaly tělesnou zdatnost a některé antropometrické charakteristiky brněnskýchosmiletých dětí (v letech 1999-2000) studie ELSPAC. Vedle tepové frekvence, krevního tlaku,BMI se zaměřily rovněž na socioekonomický status rodiny.Výsledky step testu brněnských osmiletých dětí prokázaly u chlapců vyšší tělesnou zdatnostnež u dívek. Průměrně nižší tělesnou zdatnost mají jedinci s vyššími hodnotami BMI (robustnía obézní).Obézních dětí ve městě Brně je 2,3 % a štíhlých dětí je 8,4 %. Hodnoty BMI se neliší v závislostina pohlaví. Pevnější korelaci BMI jsme zjistili u chlapců a matek (r=0,378) než u dívek a matek(r=0,185). Vyšší hodnoty systolického tlaku byly zaznamenány u 4 % dětí a diastolického tlakuu 5,4 % dětí. Rozdíl mezi pohlavím nebyl zachycen. Děti s diastolickou hypertenzí měly slabšítělesnou zdatnost.Socioekonomická úroveň rodiny neovlivňovala velikost BMI dítěte v osmi letech věku ani jehotělesnou zdatnost.Velikost BMI rodičů souvisí s úrovní jejich vzdělání. Vzdělanější muži a ženymají štíhlejší postavu (p

Klíčová slova:
tělesná zdatnost - tepová frekvence - krevní tlak - BMI.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2003 Číslo 8
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se