Léčba hypertenze u diabetikůinhibitorem angiotenzin konvertujícíhoenzymu trandolaprilem - multicentrickástudie


Treatment of Hypertension in Diabetic Patients withAngiotensin-converting Enzyme Inhibitor by Trandolapril - Multicentric Study

Subjects with diabetes mellitus (DM) are high-risk patients because of the cardiovascular morbidityand mortality. A one-year open clinical prospective study took place in 7 centres in the Czechand Slovak Republic in 1996 - 1997. Aim of the study was treatment of hypertension in patientswith DM of both types by the ACE inhibitor trandolapril in dose of 2 - 4 mg, possibly in combinationwith the calcium channel blocker verapamil - 240 mg. The investigation was completed by 79patients (60 patients with DM type 2 and 19 with DM type 1). All patients achieved the targetblood pressure which in 1997 was also for patients with DM less than 140/90 mm Hg. As good as20 % of the patients achieved these values when treated with 2mgtra ndolapril, 52 % ona dose of 4mgand 23 % after combined treatment. Only 25 % of the patients achieved values lower than130/85 mm Hg, as recommended in the contemporary recommendatins "Prevention of ischaemicheart disease in adult age" published in 1998.On comparison of other risk factors in groups of patients with a BP below 130/85 mm Hg andhigher than this borderlimit line it was revealed that one-year treatment of hypertension withtrandolapril - 4 mgalo ne or combined with verapamil 240 mgled to a greater reduction of thepulse rate, fastinginsu lin level, hematicrit and triglycerides and to an increase of HDL-cholesterol.This study revealed that systematic treatment of hypertension by the above mentioned drugs inpatients with DM is effective and well tolerated. In addition to reduction of the blood pressure theactivity of the sympathetic nervous system was reduced and some metabolic parameters improved.

Key words:
Arterial hypertension - Diabetes mellitus - Insulin resistance - Sympathetic nervousactivity


Autoři: J. Baštecký
Působiště autorů: Centrum preventivní kardiologie II. interní kliniky FN a Lékařské fakulty UK, Plzeň, přednosta doc. MUDr. Jan Filipovský CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2003; (8): 701-706
Kategorie: Články

Souhrn

Osoby s diabetes mellitus (DM) patří k vysoce rizikovým nemocným pro kardiovaskulární nemocnosta úmrtnost. Jednoroční, otevřená klinická prospektivní studie probíhala v 7 centrech ČRa SR v letech 1996 - 1997. Cílem studie byla léčba hypertenze u nemocných s DM obou typů inhibitoremACE trandolaprilem v dávce 2 - 4 mg, případně v kombinaci s blokátorem vápníkovéhokanálu verapamilem v dávce 240 mg. Studii dokončilo 79 pacientů (60 pacientů s DM 2. typu a 19s DM 1. typu). Všichni nemocní dosáhli cílového krevního tlaku, který byl v r. 1997 i pro nemocnés DM pod 140/90 mm Hg. Téměř 20 % nemocných dosáhlo těchto hodnot při léčbě 2 mg trandolaprilu,52 % při dávce 4 mgtra ndolaprilu a 23 % na kombinační terapii. Pouze 25 % nemocnýchdosáhlo hodnot pod 130/85 mm Hg, jak je doporučováno v současných doporučeních Prevenceischemické choroby srdeční v dospělém věku z r. 1998.Při porovnání ostatních rizikových faktorů mezi skupinami nemocných s dosaženým tlakem pod130/85 mm Hga nad tuto hranici bylo zjištěno, že jednoroční léčba hypertenze trandolaprilem 4mgsam ostatně nebo v kombinaci sverapamilem 240 mgved la k většímu snížení tepové frekvence,inzulinu nalačno, hematokritu a triglyceridů i ke zvýšení HDL-cholesterolu.Tato studie ukázala, že důsledná léčba hypertenze výše uvedenými léky u nemocných s DM jeúčinná a dobře snášená. Kromě redukce krevního tlaku došlo ke snížení sympatické nervovéaktivity a zlepšení některých metabolických parametrů.

Klíčová slova:
Arteriální hypertenze - Diabetes mellitus - Inzulinová rezistence - Sympatickánervová aktivita

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2003 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se