Dlouhodobá léčba chronickéhepatitidy B lamivudinem nebov kombinaci s interferonem


Long-term Treatment of Chronic Hepatitis Bwith Lamivudin or in Combination with Interferon

Patients with chronic hepatitis B and active virus replication may be presently treated withinterferon, lamivudin or a combination of both drugs. The authors treated 14 such patients forlong periods of time: 10 of them displayed positive HBeAg in serum and four had positiveanti-HBe and HBV DNA. Seven patients were treated with lamivudin alone and seven bya combination of lamivudin and interferon. After the end the combined therapy the patientsreceived a monotherapy by lamivudin for further 15 months on the average. Better results wereobtained with the therapy of lamivudin alone: HBeAg seroconversion occurred in three out offour HBeAg positive patients (75%), but only in two out of six patients treated by thecombination (33%). In the therapy by lamivudin alone only one patient did not respond totherapy against four in the combined therapy. Moreover, a relapse occurred in three patientsafter the therapy ceased. In contrast, one patient treated with lamivudin alone eliminated evenHBsAg from the serum. It appears that a long-term treatment with lamivudin alone is not onlyless expensive, but it is also more effective than a combined therapy with interferon; the results,however, were reached in a small number of patients.

Key words:
chronic hepatitis B - lamivudin - interferon.


Autoři: J. Stránský 1;  H. Burešová 1;  J. Stříteský 2;  M. Hejná
Působiště autorů: I. interní klinika 3. LF UK a FNKV, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Horák, CSc. 2Ústav patologie 3. LF UK a FNKV, Praha, přednosta doc. MUDr. V. Mandys, CSc. 3Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Praha 1
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2003; (8): 461-466
Kategorie: Články

Souhrn

Pacienti s chronickou hepatitidou B a aktivní virovou replikací mohou být v současné doběléčeni buď interferonem, nebo lamivudinem, nebo kombinací obou léků. Autoři dlouhodobě léčili14 takových pacientů: 10 z nich mělo pozitivní HBeAg v séru a 4 pozitivní anti-HBe a HBVDNA. Sedm nemocných léčili samotným lamivudinem a sedm kombinací lamivudinu s interferonem.Po skončení kombinované léčby dostávali nemocní ještě v průměru 15 měsíců monoterapiilamivudinem. Lepších výsledků bylo dosaženo při léčbě samotným lamivudinem:sérokonverze HBeAg nastala u 3 ze 4 HBeAg pozitivních pacientů (75 %), zatímco při kombinovanéléčbě pouze u 2 ze 6 (33 %). Při léčbě samotným lamivudinem jen jeden pacientneodpověděl na léčbu oproti čtyřem při kombinované léčbě; navíc měli tři nemocní po skončeníléčby relaps. Naproti tomu jeden nemocný léčený samotným lamivudinem vyloučil ze sérai HBsAg. Zdá se, že dlouhodobá léčba samotným lamivudinem je nejen levnější, ale i účinnějšínež léčba kombinovaná s interferonem, ale výsledky byly zjištěny u malého počtu pacientů.

Klíčová slova:
chronická hepatitida B - lamivudin - interferon.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2003 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se