Konec dermatovenerologie(lůžkové) v Čechách?


End of Dermatovenereology (In-patient Service) in Bohemia?

The authors discuss the problem of existence in particular of university dermatovenereologicalin-patient facilities. Based on quotations of professional literature they prove the importanceof in-patient facilities for the discipline of dermatovenereology, for undergraduate and postgraduatetraining, research and therapeutic care. On the example of countries where these bedswere abolished they demonstrate that hospital admissions on account of dermatological diagnosesdid not diminish and the patients were not looked after by a dermatologist who providesthe best care of these patients. Abolition of beds could according to the authors lead, along withother influences, to a marked reduction of the standard of care of patients and possibly to theabolition of clinical dermatovenerology as such.

Key words:
reduction of dermatovenereological beds - importance of in-patient facilities for the discipline - clinical dermatovenereology.


Autoři: J. Štork;  F. Vosmík
Působiště autorů: Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta doc. MUDr. Jiří Štork, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2003; (1): 18-20
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři se zabývají problematikou existence zejména fakultních dermatovenerologických lůžkovýchzařízení. Na podkladě citací odborných publikací dokumentují význam lůžkového zázemípro obor dermatovenerologie, pro pregraduální i postgraduální výuku, výzkum a pro léčebnoupéči. Na příkladu zemí, kde tato lůžka zanikla, dokumentují, že neubylo hospitalizací pro kožnídiagnózy a o nemocné nepečoval dermatolog, který však poskytuje těmto pacientům nejlepšípéči. Zánik lůžek, podle autorů, by společně s dalšími vlivy mohl vést k výraznému sníženíúrovně péče o nemocné, popřípadě až k zániku klinické dermatovenerologie jako takové.

Klíčová slova:
redukce dermatovenerologických lůžek - význam lůžkových zařízení pro obor - klinická dermatovenerologie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2003 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se