Edukace a kognitivněbehaviorální psychoterapiev léčbě chronické bolesti


Education and Cognitive-behavioral Psychotherapy in Treatment of Chronic Pain

Cognitive-behavioral therapy refers to an approach that combines cognitive therapy techniqueswith behavioral techniques such as relaxation training and assertiveness training. Educationis important aspect of multidisciplinary pain management, is usually shared by psychologists,physicians and nurses.Topics of education in pain management are given, they can differentiateconcerning each diagnose. Cognitive-behavioral techniques and education are typically incorporatedas part of comprehensive pain management approach. That can give the individuala sense of control over pain, decrease negative emotions, thoughts and beliefs related to thepain, decrease maladaptive behaviors and increase adaptive behaviors. This, may reduce pain,suffering and disability.

Key words:
cognitive-behavioral psychotherapy - education - chronic pain - behavioral medicine.


Autoři: J. Raudenská 1;  A. Javůrková 2
Působiště autorů: Centrum pro léčbu bolesti a Subkatedra pro léčbu bolesti a akupunktury IPVZ, FN Bulovka, Praha 2Neurologická klinika, FN Královské Vinohrady, Praha 1
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2003; (1): 34-38
Kategorie: Články

Souhrn

Kognitivně behaviorální psychoterapie je terapií, která kombinuje techniky kognitivní terapiea techniky behaviorální terapie. Edukace je nedílnou součástí multidisciplinární léčby bolesti,je prováděna psychology, lékaři i zdravotními sestrami. Témata jsou v léčbě bolesti pevněpředepsána, mohou variovat vzhledem k jednotlivým diagnózám. Kognitivně behaviorálnítechniky a edukace jsou většinou zakomponovány jako součást celostního programu léčbybolesti. Umožní v léčbě chronické bolesti dát jedinci pocit kontroly nad bolestí, snížit negativníemoce, myšlenky a představy spojené s bolestí, snížit maladaptivní chování a zvýšit adaptivníchování. To může potom snížit intenzitu bolesti, utrpení a poškození.

Klíčová slova:
kognitivně behaviorální psychoterapie - edukace - chronická bolest - behaviorální medicína.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2003 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Snímatelné zubní náhrady a fixační krémy
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Subkutánní imunoglobuliny v léčbě sekundárních imunodeficitů (reálná praxe)
Autoři:

Tofacitinib v terapii ulcerózní kolitidy
Autoři: prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

Hereditární TTR amyloidoza - vzácné nebo jen neodhalené onemocnění? – 1. díl
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se