Úloha etické komise při posuzovánígrantů na klinické hodnocení


Role of Ethical Committees on Expertising of Grants

The common feature for all types of clinical research is that it is performed on people - trialsubject (healthy or ill). Other common feature is that the risk, subjects are exposed to, must notbe high. The ethics of clinical research is concerned not only in trials sponsored by pharmaceuticalcompanies, but also in the biomedical research, no matter whether the initiator is aninstitution or clinical investigator.Research is an integral part of a complex expertise of initiatedproject. Ethics Committees (ECs) should expertise whether the expected scientific results arecompetent and whether the project is not self-purposeful. For ethical consideration it isnecessary to come out from the respect and dignity protection, integration, human rights andwelfare of people who undergo the research. These interests must always be preferred toscientific and public interests. An adequate scientific and ethical quality and credibility ofresearch must always be guaranteed. It is necessary to prevent sinister or false procedures.Responsibilities are divided into the initiator, researcher (investigator), respectively his employer,and trial subject, The role of ECs is often reduced to the approval of Informed Consent (IC),nevertheless unethical experiments do not automatically become ethical experiments by that.To expertise the extent of the risk for people as objectively as possible, ECs should especiallyconsider: documentation (protocol), quality and comprehensibility of IC, adequate extent ofinformation for people, quality of insurance and compensation, researcher and site qualification.ECs should everything discuss and decide independently on its establisher, initiator/sponsor,and investigator. Sufficiency of legal norms for the function of ECs already exists also in ČR,although not everywhere are created adequate conditions for their fulfilling. Nowadays ormaybe right today, it is necessary to use science for people, not against them.

Key words:
clinical research - ethical committees.


Autoři: V. Strnadová 1;  M. Munzarová 2
Působiště autorů: ZAK-Pharma Services, Brno, ředitelka MUDr. V. Strnadová, CSc. 2Ústav lékařské etiky LF MU, Brno, vedoucí prof. MUDr. M. Munzarová, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2003; (1): 42-44
Kategorie: Články

Souhrn

Společným pro všechny typy klinického výzkumu je, že se provádí na člověku. Na člověkuzdravém či nemocném, tedy na subjektu hodnocení, jak je nazýván i v naší platné legislativě.Etika klinického výzkumu se tedy netýká jen studií zadávaných farmaceutickými firmami, alecelého biomedicínského výzkumu, ať je navrhovatelem výzkumná instituce, nebo klinickýpracovník. Odborná stránka je nedílnou součástí posouzení navrhovaného výzkumu. Etickákomise by měla v této souvislosti posoudit, zda předpokládaný vědecký přínos je oprávněný a zdaprojekt není samoúčelný.Při filozoficko-etických úvahách je třeba vycházet z respektování a ochranydůstojnosti, integrity, lidských práv a blaha osob, které se výzkumu podrobují. Tyto zájmy jetřeba vždy upřednostňovat před zájmy vědeckými a společenskými. Vždy musí být zajištěnaodpovídající vědecká a etická kvalita výzkumu, jeho důvěryhodnost a prevence nekalých nebochybných postupů. Z hlediska zodpovědnosti jsou rozděleny mezi zadavatele, výzkumníka - zkoušejícího,resp. zaměstnavatele, subjekt hodnocení a regulační autority (EK MZ).Často je redukována úloha EK na schvalování IS, který ale ještě nedělá z pokusu neetickéhopokus etický.Úloha EK však nespočívá jen v počátečním posouzení, ale i v průběžném sledovánípo celou dobu provádění KH. Aby mohla EK posoudit co nejobjektivněji míru rizika pro SH,měla by se při svém schvalování zabývat zejména: kvalitou dokumentace, kvalitou, srozumitelnostía dostatečnoumírou informací pro SH, kvalitou pojištění či odškodnění pro újmu na zdravía předpoklady výzkumného pracovníka a pracoviště pro dostatečně kvalitní realizaci KH. Tovše by měla EK projednávat a rozhodovat nezávisle na svémzřizovateli, na zadavateli KH a nazkoušejícím. Pro činnost EK již existuje i v ČR dostatek právních norem, ale ne všude jsou jižvytvořeny dostatečné podmínky pro jejich naplnění.

Klíčová slova:
klinický výzkum - etické komise.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2003 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se