Herpes zoster u pacientovInfekčnej kliniky v Martinev rokoch 1994-2000


Herpes zoster

The authors investigated 130 patients with herpes zoster. They confirmed its more frequentincidence in patients above the age of 60 years. The most frequent site (34.6%) was theinnervation area of thoracic nerves and the area of the trigeminal nerve (27.7%). They recorded24.6% complications associated directly with herpes zoster. Ramsay-Hunt’s syndrome wasrecorded in three subjects. They did not observe neuralgias in child patients and in patientswith malignant tumours. During hospitalization they administered to 128 (98.5%) patientsacyclovir by the i.v. route, to 27.3% longer than 5 days, with a favourable therapeutic effect,without undesirable side-effects.

Key words:
herpes zoster - complications - treatment.


Autoři: K. Šimeková;  M. Szilágyiová;  L. Michal
Působiště autorů: Infekčná klinika Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Martinskej fakultnej nemocnice, Martin, prednostka doc. MUDr. M. Szilágyiová, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2003; (1): 3-5
Kategorie: Články

Souhrn

Autori sledovali 130 chorých na pásový opar. Potvrdili jeho častejší výskyt u osôb starších ako60 rokov. Najčastejšou lokalizáciou (34,6 %) bola inervačná oblasť torakálnych nervov a oblasťtrojklaného nervu (27,7 %). Zaznamenali 24,6 % komplikácií priamo súvisiacich s ochorenímna herpes zoster. Výskyt Ramsayho-Huntovho syndrómu sa zistil u troch osôb. Nepozorovalivýskyt neuralgií u pacientov v detskom veku a s malignými chorobami. Počas hospitalizáciepodávali 128 (98,5 %) chorým acyklovir intravenózne, u 27,3 % z nich dlhšie ako 5 dní, s dobrýmterapeutickým efektom, bez nežiadúcich účinkov.

Klíčová slova:
herpes zoster - komplikácie - liečba.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2003 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
nový kurz
Autoři:

Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se