Herpes zoster u pacientovInfekčnej kliniky v Martinev rokoch 1994-2000


Herpes zoster

The authors investigated 130 patients with herpes zoster. They confirmed its more frequentincidence in patients above the age of 60 years. The most frequent site (34.6%) was theinnervation area of thoracic nerves and the area of the trigeminal nerve (27.7%). They recorded24.6% complications associated directly with herpes zoster. Ramsay-Hunt’s syndrome wasrecorded in three subjects. They did not observe neuralgias in child patients and in patientswith malignant tumours. During hospitalization they administered to 128 (98.5%) patientsacyclovir by the i.v. route, to 27.3% longer than 5 days, with a favourable therapeutic effect,without undesirable side-effects.

Key words:
herpes zoster - complications - treatment.


Autoři: K. Šimeková;  M. Szilágyiová;  L. Michal
Působiště autorů: Infekčná klinika Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Martinskej fakultnej nemocnice, Martin, prednostka doc. MUDr. M. Szilágyiová, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2003; (1): 3-5
Kategorie: Články

Souhrn

Autori sledovali 130 chorých na pásový opar. Potvrdili jeho častejší výskyt u osôb starších ako60 rokov. Najčastejšou lokalizáciou (34,6 %) bola inervačná oblasť torakálnych nervov a oblasťtrojklaného nervu (27,7 %). Zaznamenali 24,6 % komplikácií priamo súvisiacich s ochorenímna herpes zoster. Výskyt Ramsayho-Huntovho syndrómu sa zistil u troch osôb. Nepozorovalivýskyt neuralgií u pacientov v detskom veku a s malignými chorobami. Počas hospitalizáciepodávali 128 (98,5 %) chorým acyklovir intravenózne, u 27,3 % z nich dlhšie ako 5 dní, s dobrýmterapeutickým efektom, bez nežiadúcich účinkov.

Klíčová slova:
herpes zoster - komplikácie - liečba.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2003 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak na primární i sekundární osteoporózu − prakticky a v kostce
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Rosa

Léčba roztroušené sklerózy

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se