Úroveň diagnostiky a terapie bolesti u geriatrických spoluobčanů


The Diagnostic Standard and Treatment of Pain in Senior Citizens

The objective of the submitted study was to assess the prevalence of chronic pain in geriatric citizens and its diagnosis and treatment by general practitioners. After consent of the ethical commission and participants of the study, participated in the survey 236 of 268 inmates of a selected old age pensioners home. The method used was recording of basic data, diagnosis and droga from the health records, followed by a guided interview to assess the intensity of pain on a visual analogue stale VAS 0-100, the incidence of depression and views of the participants on the possibility to improve their treatment. 66% of the respondenta reported pain, 40% intensive pain (VAS above 40). The most frequent cause was arthritis, back pain and crural ulcers. The doctor did not diagnose pain in 53% of the patienta who suffered from pain, 62% of tkat number suffered from intensive pain. In patients with intensive pain only 22% anticipated possible improvement, 29% did not believe in improvement and 40% refused treatment. The results are consistent with those reported abroad. Possible causes are lack of an active attitude to screening and treatment of patients suffering from pain, lacking feedback control of therapeutic results.

Key words:
pain - geriatrics - diagnosis - treatment.


Autoři: Málek J.';  A. Kurzová 2;  M. Beneš 2;  D. Umlaufová 2
Působiště autorů: (Pracoviště léčby bolesti Kliniky anesteziologie a resuscitace 3. LF UK Praha, přednosta doc. MUDr. J. Pachl, CSc. ZStudenti magisterského studia 3. LF UK Praha
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2002; (5): 284-286
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem naší studie bylo zjistit prevalenci chronické bolesti u geriatrických občanů a to, jak jepraktickými lékaři diagnostikována a léčena. Po souhlasu etické komise i účastníků se studie zúčastnilo 236 ze 268 obyvatel vybraného domova důchodců. Použitou metodou byl výpis ze zdravotní dokumentace pro zjištění základních dat, diagnóz a léků, dále řízený pohovor s cílem zjistit výskyt a intenzitu bolesti na vizuální analogové škále VAS 0-100, výskyt deprese a názory účastníků na možnost zlepšení jejich léčby. Šedesát šest procent dotázaných udávalo bolest, 40 % silnou (VAS nad 40). Nejčastější příčinou byla artróza, dále bolesti zad a bércové vředy. Lékařem nebyla bolest diagnostikována u 53 % obyvatel s bolestí, 62 % z tohoto počtu mělo silnou bolest. U pacientů se silnou bolestí očekávalo možnost zlepšení jen 22 %, 29 % nevěřilo ve zlepšení a 49 % na léčbu zcela rezignovalo. Výsledky odpovídají zahraničním zkušenostem. Možnými příčinami jsou nedostatek aktivního přístupu k vyhledávání a léčbě pacientů s bolestí a chybějící zpětná kontrola výsledků léčby.

Klíčová slova:

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2002 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 1/2024 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Význam metforminu pro „udržitelnou“ terapii diabetu
Autoři: prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se