Přetížený lékař II.Jaké charakteristiky je činí zvláště zranitelnými? Co je pro lékaře hlavním zdrojem profesionálního uspokojení? Jaké jsou doporučované strategie zvládání stresů lékařské profese?


The Overburdened Physician II.- Which characteristics make them particularly vulnerable? - What is the main Bource of satisfaction for the physician?- What are the recommended strategies for coping with stress in the medical profession?

In relation to professional stresses it is a risk for the physician if he does not realize the fact tkat patients frequently do not do what they should and therapeutic possibilities are frequently limited. A further risk faktor is excessive identification with the patient, and in the relationship with colleagues the limited ability of communication, and the resulting feeling of isolation is a risk faktor. The physicians had the greatest professional satisfaction from the fact tkat they are useful and needed and from the successful solution of difficult cases. The majority of studies reaches the conclusion tkat effective prevention of health problems is a balanced lifestyle, the ability and possibility to discuss difficulties with patients and possible conflicts and personal difficulties with colleagues, and an emphatic but realistic attitude to the patient and to possibilities of treatment. Some doctors mentioned tkat it is an advantage to elaborate a life and professional philosophy. An elementary example is an adequate hierarchy of values, order of priorities, organization of time and solution of conflict of interesu.

Key words:
physician's stress - physician's burnout - physician's carrer.


Autoři: J. Pavlát
Působiště autorů: Psychiatrická klinika VFN a 1. LF UK Praha, prof. MUDr. J. Raboch, DrSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2002; (5): 290-292
Kategorie: Články

Souhrn

Ve vztahu k profesním stresům je pro lékaře za rizikové považováno neuvědomování si skutečnosti, že pacienti často nedělají, co je třeba, a terapeutické možnosti že jsou často omezené. Za další rizikový faktor je považována přffišná identifikace s pacientem a ve vztahu ke kolegům je rizikovým faktorem malá schopnost komunikace a výsledný pocit izolace. Největší profesionální uspokojení čerpali lékaři z faktu, že jsou užiteční a potřební a z úspěšného řešení obtížných případů. Většina studií dochází k závěru, že účinnou prevencí zdravotních obtíží je vyvážený životný styl, schopnost a možnost diskutovat obtíže s pacienty a eventuální konflikty a osobní těžkostí s kolegy a empatický, nicméně věcný vztah k pacientovi a k možnostem terapie. Řada lékařů referovala o prospěšnosti vytvoření životní a profesionální filozofie. Elementárním příkladem je přiměřená hierarchie hodnot, pořadí priorit, organizování času a řešení střetu zájmů.

Klíčová slova:
stres lékaře - burn-out syndrom - profesionální bariéra lékaře.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2002 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se