Komunikace lékaře s pacientem s erektilní dysfunkcíVýsledky reprezentativního výzkumu


Communication of Erectile Dysfunction in the Physician's Surgery: Results of a Representative Survey

The authors examined a representative group of 2542 Czech men age 35-65 years with regard to their health status and incidence of erectile dysfunctions. Among the 54.1% of those who reported some form of impaired erection 51.5% suffered from mild erectile dysfunction. 26.1% from medium severe dysfunction and 22.4% respondents from severe dysfunction. It was found tkat middle aged men suffering from severe erectile dysfunction are seen most frequently by urologists (37% of their patients) and diabetologists (36% of their patients). 29% of patients of cardiologists and specialists in internal medicine suffer from this disorder. As many as 85% of men with erectile dysfunction never consulted their problem with a specialist. The reason for their lack of interest is above all passive acceptance of the disorder as a symptom of ageing and shyness to speak of these problems. In as many as four fifths of those who spoke with their doctor about their sexual problem the consultation was initiated by the patient. The great majority of respondents clearly welcomed a more active approach of the physician when dealing with this disorder.

Key words:
erectile dysfunction - communication - physician.


Autoři: P. Weiss;  J. Zvěřina
Působiště autorů: Sexuologický ústav VFN a 1. LF UK, přednosta doc. MUDr. J. Zvěřina, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2002; (5): 276-279
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři se zabývají reprezentativním souborem 2542 českých mužů ve věku 35-651et s ohledem na jejich zdravotní stav a výskyt erektilních dysfunkcí. Mezi 54,1 % těch, kteří uvedli některou formu poruch ztopoření, trpělo lehkou erektilní dysfunkcí 51,5 %, střední 26,1 % a těžkou dysfunkcí 22,4 % respondentů. Bylo zjištěno, že s muži středního věku trpícími těžkou erektilní dysfunkcí se nejčastěji setkávají urologové (vyskytuje se u 37 % jejich pacientů) a diabetologové (36 % pacientů). U pacientů kardiologů a internistů trpí touto poruchou 29 % jejich pacientů. Až 85 % mužů s erektilní dysfunkcí nikdy svůj problém s odborníkem nekonzultovalo. Příčinou jejich nezájmu je především pasivní přijetí poruchy jako příznaku stárnutí a stud o těchto věcech mluvit. Až u čtyř pětin z těch, kteří s lékařem o svém sexuálním problému mluvili, byla konzultace iniciována samotným pacientem. Naprostá většina respondentů by přitom aktivnější přístup lékaře při zjištování této poruchy jednoznačně uvítala.

Klíčová slova:
erektilní dysfunkce - komunikace - lékař.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2002 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se