Pozdní komplikace Parkinsonovy nemoci - klinické projevy, léčba


Late Complications of Parkinson's Disease - Clinical Manifestations, Treatment

Parkinson's disease is the most frequent cause or parkinsonism. Basic clinical symptoms of Parkinson's disease (PD) are tremor at rest, rigidity, akinesia and affection of the postaral reflexes. After several years of treatment of Parkinson's disease further symptoms develop associated with PD and modifying its clinical picture. Dominating late complications of PD are motor symptoms (dyskinesia, involuntary movements, fluctuations of the state of mobility). Neuropsychiatric, autonomous, sensitive and sensory complications may also develop. In treatment of these late complications at present several other groups of antiparkinsonian drugs are used (dopamine agonists, catechol-O-methyltransferase inhibitors, amantadine infusions) and remedial rehabilitation. In a certain proportion of patients with late complications surgical treatment is possible.

Key words:
Parkinson's disease - late complications - diagnosis -treatment.


Autoři: M. Bareš
Působiště autorů: I. neurologická klinika LF MU Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno, přednosta prof. MUDr. I. Rektor, CSc. Centrum pro abnormní pohyby a parkinsonismus, Brno
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2002; (5): 280-283
Kategorie: Články

Souhrn

Parkinsonovy nemoc je nejčastější příčinou parkinsonismu. Základní klinické příznaky Parinsonovy nemoci (PN) jsou klidový třes, rigidita, akineze a postižení posturálních reflexů. Po několika letech léčby Parkinsonovy nemoci se objevují další příznaky doprovázející PN a modifikující její klinický obraz. Dominujícími pozdními komplikacemi PN jsou příznaky motorické (dyskineze - mimovolní pohyby, fluktuace stavu hybnosti), dále se mohou objevit komplikace neuropsychiatrické, autonomní, senzitivní a senzorické. V terapii těchto pozdních komplikací se v současnosti užívá řada dalších skupin antiparkinsonských léků (agonisté dopaminu, inhibitory katechol-O-metyltransferázy, amantadinové infuze) a léčebně-rehabilitační postupy. Pro určitou část pacientů s pozdními komplikacemi onemocnění se nabízí možnost chirurgické léčby.

Klíčová slova:
Parkinsonovy nemoc - pozdní komplikace - diagnostika -léčba.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2002 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se