Význam včasného záchytu karcinomu ledviny - vzhledem k prognóze


Importance of Early Detection of Renal Carcinoma with Regard to the Prognosis

During the period from 1994-1999 the authors performed at the Urological Clinic of the Faculty Hospital. Third Medical Clinic Charles University radical nephrectomy on account of adenocarcinoma of the kidney in 170 patients aged 29 to 85 years.With the development of radiodiagnostic methods and ultrasonography the detection of newly diagnosed diseases increases. The authors found a rising number of new cases detected and operated at the authors department in subsequent years (from 23 cases in 1994 to 32 in 1999).In 1994 the ratio of symptom-free renal adenocarcinomas in our group accounted for 26%, in 1999 for 59% of asymptomatically detected cases.The authors evaluated the three-year survival in relation to the extent of the primary tumour and grading of the disease at the time of surgery in a total of 81 patients.They recorded a higher percentage of survival in patients with a lowe pTa and grading of the disease. Tumours with a higher pT had on average a significantly higher grading of malignity and thus a smaller chance of survival. There was a significant difference between patients of groups G1 and G3.In out group of patients we found a rising ratio of women with the diagnosis of renal adenocarcinoma. In 1994 they accounted only for 26% in the group, while in 1999 for 50% of new cases.

Key words:
renal carcinoma - early detection - prognosis - survival


Autoři: A. Fiala;  M. Urban
Působiště autorů: Urologická klinika FN KV a 3. LF UK, Praha, přednosta doc. MUDr. M. Urban
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2001; (4): 197-198
Kategorie: Články

Souhrn

V období let 1994-1999 jsme na urologické klinice FN KV 3. LF UK provedli radikální nefrektomii pro adenokarcinom ledviny u 170 nemocných ve věku od 29 do 85 let.S rozvojem rtg diagnostických metod a ultrasonografie se zvyšuje záchyt nově diagnostikovaných onemocnění. Zjistili jsme stoupající počet nových onemocnění zachycených a operovaných na našem pracovišti v jednotlivých letech (od 23 případů v r. 1994 až po 32 v r. 1999).V roce 1994 představovalo zastoupení bezpříznakových adenokarcinomů ledviny v našem souboru 26 %, v roce 1999 se jednalo již o 59 % asymptomaticky zachycených onemocnění.Hodnotili jsme tříleté přežití, v závislosti na rozsahu primárního nádoru a gradingu onemocnění v době operace, celkem u 81 pacientů.Zachytili jsme vyšší procento přežití u pacientů s nižším pTa i gradingem onemocnění. Nádory s vyšším pT měly v průměru signifikantně vyšší grading malignity, a tím i nižší šanci na přežití. Významný rozdíl byl mezi skupinou pacientů G1 a G3.V naší sestavě pacientů jsme zjistili stoupající zastoupení žen s diagnózou adenokarcinomu ledviny. V roce 1994 činily ženy pouhých 26 % v našem souboru. V roce 1999 pak již celých 50 % nových případů.

Klíčová slova:
karcinom ledviny - včasný záchyt - prognóza - přežití

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2001 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se