Časný karcinom žaludku


Early Gastric Cancer

Early gastric cancer is arbitrarily defined as carcinoma characterized by invasion of the tumour restricted to the mucosal and submucosal connective tisue, not penetrating the tunica muscularis, where the extent of the tumour nor the presence of metastatic affection of the lymph nodes, are decisive. The definition of this clinical entity, as compared with other types of gastric carcinomas, is due to the special biological behaviour of early carcinomas with a five-year period of survival of more than 90% patients regardless of the presence or absence of nodal metastases. In the contemporary literature substantial regional differences are described in the incidence of early gastric carcinoma and some doubt persists whether this form of gastric carcinoma is adequately diagnosed. We decided therefore to make a retrospective study focused on gastric carcinoma based on the bioptic material of Hlava’s First Institute of Pathology at the First Medical Faculty, Prague from 1992-1998. The final group included 415 patients with gastric carcinoma. Among these early gastric carcinoma was confirmed in 21 patients, i.e. in 5% which is consistent with other studies based on bioptic material from so-called „western“ regions, i.e. Europe and America.

Key words:
early gastric cancer - histological classification - retrospective study


Autoři: D. Housa 1,2;  V. Mandys 1,3
Působiště autorů: Ústav patologie 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. C. Povýšil, DrSc. 2Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta doc. MUDr. M. Elleder, DrSc. 3Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Syka, 1
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2001; (4): 204-207
Kategorie: Články

Souhrn

Časný karcinom žaludku je arbitrárně definován jako karcinom charakterizovaný invazí nádoru omezenou na sliznici a podslizniční vazivo, nepronikající do tunica muscularis, u kterého není rozhodující rozsah nádoru ani případná přítomnost metastatického postižení lymfatických uzlin. Vymezení této klinické jednotky proti ostatním typům žaludečních karcinomů je dáno svébytným biologickým chováním časných karcinomů s pětiletou dobou přežití více než 90 % nemocných, a to bez ohledu na přítomnost či absenci uzlinových metastáz. V současném písemnictví jsou popisovány podstatné regionální rozdíly v incidenci časného karcinomu žaludku a přetrvávají i určité pochybnosti, zda je tato forma žaludečního karcinomu adekvátně diagnostikována. Proto jsme se rozhodli provést retrospektivní studii zaměřenou na karcinomy žaludku vycházející z bioptického archivu Hlavova 1. patologicko-anatomického ústavu 1. LF UK v Praze z let 1992-1998. Konečný soubor zahrnoval 415 pacientů s karcinomem žaludku, z toho jsme časný karcinom žaludku potvrdili ve 21 případech, tj. u pěti procent, což je v souladu s ostatními studiemi založenými na souborech bioptického materiálu z tzv. „západních“ oblastí, tj. Evropy a Ameriky.

Klíčová slova:
časný karcinom žaludku - histologická klasifikace - retrospektivní studie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2001 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se