Radiofrekvenční ablace flutteru síní u nemocných s dlouhodobou léčbou fibrilace síní amiodaronem: uplatnění hybridní terapie


Radiofrequency Ablation of Auricular Flutter in Patients with Long-term Treatment of Auricular Fibrillation with Amiodarone: Application of Hybrid Therapy

Atrial fibrillations are arrhythmias most difficult to influence due to the heterogeneous character of the arrythmogenic substrate. Medicamentous therapy is still the basic treatment of this most widespread arrhythmia. Due to new electrophysiological findings in atrial fibrillations a non-pharmacological approach to treatment is applied increasingly, in particular using radiofrequency catheterization ablation (RFA).There remains still the obscure relationship between atrial fibrillation and flutter: in some patients after atrial fibrillation following administration of antiarrhythmic drugs conversion to atrial flutter occurs. In those instances it is possible to aply RFA for its elimination and to use thus hybrid therapy for control of the original arrhythmia.In our group of patients with persisting atrial fibrillation amiodarone was administered to 117 patients and after one month of treatment in 9 (7.7%) a change of arrhythmia to typical atrial flutter was recorded.In all nine patients standard RFA was performed, incl. bidirectional block of activation. IN one patient atrial flutter relapsed within two weeks. Antiarrhythmic therapy was administered also after the procedure. Only in one patient during the long-term follow-up of 9±4.5 months the development of atrial fibrillation was recorded. The other patients (n=8) did not develop a single arrhythmia throughout the investigation period. In conjunction with RFA no serious complication was observed.The authors conclude that hybrid therapy of atrial fibrillation using antiarrhythmic medicamentous treatment and RFA in patients with conversion to typical atrial flutter is effective and safe treatment with a long-term favourable effect and should be indicated in these cases.

Key words:
atrial fibrillation - atrial flutter - antiarrhythmic therapy - catheterization radiofrequency ablation.


Autoři: P. Neužil;  M. Táborský;  L. Šedivá;  P. Niederle
Působiště autorů: Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha, přednosta doc. MUDr. P. Niederle, DrSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2001; (4): 208-211
Kategorie: Články

Souhrn

Fibrilace síní (FiS) patří mezi nejhůře ovlivnitelné arytmie v důsledku nesourodosti arytmogenního substrátu. Medikamentózní terapie je i nadále základní způsob léčby této nejrozšířenější arytmie. Díky novým elektrofyziologickým poznatkům se i u FiS stále více prosazuje nefarmakologický přístup k terapii, zvláště s využitím radiofrekvenční katetrizační ablace (RFA).Nadále ale zůstává nejasný vztah fibrilace a flutteru síní: u řady nemocných s FiS po nasazení antiarytmik dochází ke konverzi na síňový flutter. V těchto případech je možné využít RFA k jeho odstranění, a využít tak hybridní terapii ke zvládnutí původní arytmie.V našem souboru nemocných s perzistující FiS jsme nasadili amiodarone 117 nemocným a po měsíci léčby jsme u 9 (7,7 %) zjistili změnu arytmie na typický flutter síní. Všem 9 nemocným jsme provedli standardní RFA s nastolením bidirekcionálního bloku aktivace. U jednoho nemocného flutter síní do 14 dnů recidivoval. Antiarytmickou terapii jsme podávali po výkonu i nadále. Pouze u jednoho nemocného jsme v době dlouhodobého sledování 9±4,5 měsíce zjistili vznik fibrilace síní. Ostatní nemocní (n=8) po celou dobu sledování neměli registrovánu jedinou arytmii. V souvislosti s provedením RFA jsme nepozorovali jedinou závažnější komplikaci.Uzavíráme, že hybridní terapie fibrilace síní s využitím antiarytmické medikamentózní léčby a provedením RFA u nemocných s konverzí na typický flutter síní se ukázala jako účinná a bezpečná léčba s dlouhodobým příznivým efektem a měla by být v těchto případech indikována.

Klíčová slova:
fibrilace síní - flutter síní - antiarytmická terapie - katetrizační radiofrekvenční ablace

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2001 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se