Demence podmíněné degenerativními onemocněními a farmakoterapeutické možnosti léčby Alzheimerovy choroby


Dementias Conditioned by Degenerative Diseases and Pharmacotherapeutic Possibilities in Alzheimer's Disease

Alzheimer's disease (AD) is the most frequent cause of dementia of elderly and old people. In a brief review the authors discuss the causes of development of AD and other degenerative diseases of the CNS (Creutzfeldt-Jakob's disease, Huntington's disease etc.). As also in the Czech Republic recently bovine spongiform encephalopathy (BSE) was detected which can be transferred to man, the authors discuss the mechanisms of the development of infections Conditioned by prions.On the example of AD the authors discuss the symptoms of dementias and explain why dementias associated with degenerative diseases of the CNS progress and are incurable. This does not imply, however, tkat there is no treatment available for affected subjects. In addition to nursing care it is possible to provide treatment focused on the basic manifestations of dementias as well as on associated behavioural disorders of patients. This is treatment which improves the patients' quality of life and facilitates the work of the family and nursing staff (administration of anxiolytics, antidepressants, suppressing of aggressiveness and wandering about etc. For treatment proper for dementias and their cognitive disorders drugs belonging roto three basic groups are used: 1. Substances increasing the activity of the cholinergic system in the CNS improve memory for a certain time as well as other cognitive functions, but are only symptomatic drugs. 2. The second therapeutic procedure is administration of drugs which retard degenerative processes in dementias; there are given scavengers of free radicals as well as non-steroidal anti-inflammatory substances, oestrogens and other substances with not yet quite elucidated mechanisms of action. 3. The last group of substances is rather of perspective importance, the objective being to reduce new or already formed deposits in cerebral tissue.

Key words:
Alzheimer's disease - Huntington's disease - Creutzfeldt-Jakobs' disease - bovine spongiform encephalopathy - prions.


Autoři: M. Dědina;  Kl;  V. Enerová;  S. Hynie
Působiště autorů: Farmakologický ústav 1. LF UK Praha, přednosta prof. Mgr. K Farghali, DrSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2001; (12): 678-683
Kategorie: Články

Souhrn

Alzheimerova choroba (AD) je nejčastější příčinou demencí starších a starých osob. Ve stručném d přehledu jsou probrány příčiny vzniku AD a jiných degenerativních onemocnění CNS (Creutzfeldtova-Jakobova choroba, Huntingtonova nemoc aj.). Vzhledem k tomu, že také v naší republice byla nedávno zjištěna „nemoc šílených krav" (BSE, bovinní spongiformní encefalopatie), která je přenosná i na člověka, jsou probrány mechanismy vzniku infekcí podmíněných priony.Na příkladu AD jsou probrány příznaky demencí a je vysvětleno, proč demence doprovázející degenerativní onemocnění CNS jsou progredující a nevyléčitelné. To však neznamená, že neexistuje žádná léčba pro postižené osoby. Kromě pečovatelské péče je možné provádět léčbu, která je zaměřena jak na základní projevy demencí, tak na doprovodné poruchy chování pacientů, což je léčba zlepšující kvalitu života pacientů a usnadňující práci rodině a ošetřujícímu personálu (podávání anxiolytik, antidepresiv, tlumení agresivity a toulání pacientů apod.). Při vlastní léčbě demencí a jejich kognitivních poruch se používají léky spadající do tří základních skupin. 1. Látky zvyšující aktivitu cholinergního systému v CNS po určitou dobu zlepšují paměti a další kognitivní funkce, ale jsou to pouze symptomatická léčiva. 2. Druhým terapeutickým postupem je podávání látek, které zpomalují degenerativní procesy u demencí; podávají se lapače volných radikálů, nesteroidní protizánětlivé látky, estrogeny a další látky s někdy nepříliš objasněnými mechanismy účinku. 3. Poslední skupina látek má spíše význam perspektivní; usiluje o snížení nových nebo již vytvořených depozit v mozkové tkání.

Klíčová slova:
Alzheimerova choroba - Huntingtonova choroba - Creutzfeldtova-Jakobova choroba - nemoc šílených krav - BSE - bovinní spongiformní encefalopatie - priony.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2001 Číslo 12

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se