Možnosti zlepšení diagnostiky a léčby demencí v primární péči


Improving Diagnosis and Treatment of Dementia in Primary Care

In the Czech Republic, more than 100 000 persons suffer from dementia and every year this number increases by 25 000. Despite the high prevalence of dementia in the elderly population and serious health and sodo-economic consequences dementia is diagnosed late or not at all in clinical practice. The general practitioner plays a key role in the initial evaluation, treatment and long-term management of dementia. The aim of the questionnaire survey in a sample of 450 general practitioners was to map the current situation in the CR. Knowledge and attitudes of general practitioners towards dementia esere assessed and causes of late and incorrect diagnosis determined.An alarming is the finding tkat the correct diagnosis is not established in 60-75% of demented subjects with all negative consequences for the patient. In majority of diagnosed cases diagnosis is made late when severe behavioural disturbances dominate and symptomatic treatment with psychotropic mainly neuroleptic drugs is needed. Main causes of this situation - according to general practitioners - are insufficient knowledge, difficulty in differentiating dementia from signs of „normal ageing", small willingness to evaluate cognitive functions in elderly patients, poor knowledge of diagnostic tests and insufficient resources for diagnostic processes and treatment. Suggestions of primary care physicians for improvement of this situation are discussed.

Key words:
dementia - diagnosis of dementia - general practitioners.


Autoři: E. Topinková
Působiště autorů: Geriatrická klinika 1. LF UK Praha, Subkatedra gerontologie a geriatrie, Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha, přednostka prof. MUDr. E. Topinková, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2001; (12): 703-706
Kategorie: Články

Souhrn

V ČR trpí demencí více než 100 000 nemocných a každým rokem přibývá dalších 25 000. Přes vysoký výskyt ve starší populaci a závažné zdravotní i socioekonomické důsledky jsou v praxi demence diagnostikovány pozdě nebo vůbec. HIíčovou roli při vyslovení podezření na dementi, v iniciálním vyšetření i dlouhodobé léčbě hraje praktický lékař. Proto jsme provedli dotazníkové šetření u vzorku 450 praktických lékařů, jehož cílem bylo zmapovat současnou situaci v primární péči. Byly hodnoceny znalosti a postoje praktických lékařů k problematice demencí a sledovány příčiny pozdní a nesprávné diagnózy.Za alarmující je třeba považovat zjištění, že u 60-75 % nemocných není diagnóza stanovena a praktický lékař o těchto nemocných „neví". U většiny diagnostikovaných případů je stanovena pozdě, v době kdy dominují závažné poruchy chování s nutností léčby psychofarmaky, především neuroleptiky. Za hlavní příčiny této situace považují praktičtí lékaři nedostatečné teoretické znalosti, obtíže odlišit dementi od projevů „normálního stárnutí", nedostatečné vyšetřování kognitivních funkcí u starších pacientů, špatnou znalost vhodných diagnostických testů a nedostatečné ekonomické pokrytí diagnostického procesu i léčby. Diskutovány jsou návrhy PL, jak tuto situaci zlepšit.

Klíčová slova:
demence - diagnostika demence - praktičtí lékaři.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2001 Číslo 12
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se