Spirapril v léčbě středně závažné až těžké diastolické hypertenzeJednoroční multicentrická česká a slovenská studie


Spirapril in the Treatment of Moderate to Severe Hypertension. One-year Multicentre Czech and Slovak Study

The one-year open study investigated the therapeutic effect and tolerance of spirapril in 171 patients with moderate hypertension in 11 centres in the Czech and Slovak Republic.The antihypertensive effectiveness was investigated after 4 weeks, l2 weeks and after 52 weeks. In this summary we are presenting only the results recorded after one year. The study was completed after one year by 139 patients, 120 of them (96.3%) with a normal diastolic pressure of 90 mm Hg or less. The study was not completed by 32 patients (18.8%). Because of lack of response to treatment 9.4%, for undesirable effects 4.7% were eliminated from the study by the authors as well as 3.5% on account of various reasons (moved to another domicile, poor cooperation) and 1.2% were eliminated because they did not adhere to the protocol. According to the analysis „intention to treat" the diastolic pressure was reduced to normal levels by monotherapy with spirapril in 25.1% of the baseline group, a combination of spirapril with bopindolol led to normalization of the pressure in another 38.0% of patients and in 7.0% patients normalization of the diastolic pressure was achieved by a combination of spirapril and hydrochlorothiazide, i.e. a total of 70.1% of the initial group had a normal diastolic pressure after one year. In another 9.4% of the baseline group the diastolic pressure declined by 10 mm Hg, however, not to a normal level. Thus normalization or effective control of the diastolic pressure was achieved after one year in 79.6% of patients according to the „intention to treat" analysis. Combination of spirapril and bopindolol proved very effective. Patients where it was necessary to combine spirapril with bopindolol or hydrochlorothiazide had significantly higher baseline blond pressure values. During treatment in none of the groups changes of blond lipids, potassium, uric acid, haemogram, liver tests or creatinine were recorded. Treatment was well toleraned and undesirable effects were rare (most frequent were cough in 3.5% and vertigo also in 3.5%). The results of the investigation show tkat spirapril is an effective and well tolerated ACE inhibitor in the treatment of hypertension and its combination with bopindolol seems equally suitable as the combination of spirapril with hydrochlorothiazide.

Key words:
moderate hypertension - treatment - spirapril - ACE inhibitor.


Autoři: J. Widimský;  V. Lánská;  V. Hulínský;  Spolupracující Centra
Působiště autorů: Subkatedra kardiologie IPVZ, Praha, přednosta prof. MUDr. V. Staněk CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2001; (10): 579-584
Kategorie: Články

Souhrn

Jednoroční otevřená studie sledovala léčebný účinek a snášenlivost spiraprilu u 171 nemocných se středně závažnou až těžkou hypertenzí v 11 centrech v České a Slovenské republice. Antihypertenzní účinnost byla sledována po 4 týdnech, po 12 týdnech a po 52 týdnech. V souhrnu uvádíme jen výsledky po jednom roce. Studii dokončilo po jednom roce 139 nemocných, 120 z nich (86,3 %) s normálním diastolickým tlakem 90 mm Hg a nižším. Studii nedokončilo 32 nemocných (18,8 %). Pro neúčinnost léčby bylo vyřazeno 9,4 %, pro nežádoucí účinky 4,7 %, 3,5 % bylo vyřazeno řešiteli ze studie z různých důvodů (přestěhování, špatná spolupráce) a 1,2 % pro porušení protokolu. Podle analýzy „intention to treat" byl diastolický tlak normalizován monoterapií spiraprilem u 25,1 % počátečního souboru, kombinace spiraprilu s bopindololem vedla k normalizaci tlaku u dalších 38,0 % nemocných a u 7,0 % nemocných bylo dosaženo normalizace diastolického tlaku kombinací spiraprilu a hydrochlorothiazidu, tj. celkem 70,1 % počátečního souboru mělo po jednom roce léčby normální diastolický tlak. U dalších 9,4 % z počátečnho souboru poklesl diastolický tlak o 10 mm Hg a více, avšak nikoli na normální hodnoty. Celkem tedy bylo dosaženo normalizace nebo účinné kontroly diastolického krevního tlaku po jednom roce u 79,6 % nemocných podle analýzy „intention to treat". Kombinace spiraprilu a bopindololu se ukázala velmi účinnou. Nemocní, u nichž bylo nutné kombinovat spirapril s bopindololem nebo hydrochlorothiazidem, měli významně vyšší výchozí hodnoty krevního tlaku. Při léčbě nedošlo v žádné z léčebných skupin ke změně lipidů, kalu, kyseliny močové, krevního obrazu, jaterních testů či kreatininu. Léčba byla dobře snášena a nežádoucí účinky byly řídké (nejčastější byly kašel u 3,5 % a závratě, rovněž u 3,5 %). Výsledky této studie ukazují, že spirapril je účinným a dobře snášeným inhibitorem ACE v léčbě hypertenze a jeho kombinace s bopindololem se jeví stejně vhodná jako kombinace spiraprilu s hydrochlorothiazidem.

Klíčová slova:
hypertenze středně závažná až těžká - léčba - spirapril - ACE inhibitor.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2001 Číslo 10

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se