Posuzování funkce ledvin u jedinců s jaterním onemocněním


Evaluation ofRenal Function in Subjects with LiverDisease

The authors present a brief review on the evaluation of renal function in subjects with liver disease. Methods used commonly in practice (serum creatinine concentration, creatinine clearance on the basis of its urinary excretion predicted value of creatinine clearance according to the formula of Cockcroft and Gault) may under certain circumstances fail in these individuals. The causes of this phenomenon are described: negative interference of the serum concentration of creatinine and bilirubin in hyperbilirubinaemia, reduced creatinine production in muscles in malnutrition, increased distribution volume of creatinine in fluid retention. In the conclusion the authors mention possibilities of a more accurate evaluation of renal function in this group of patients (inulin clearance, assessment of serum concentration of cystatin C). The need of collaboration with a specialized department in case of controversial or obscure findings is emphasized.

Key words:
renal function - liver disease - diagnosis - creatinine - bilirubin.


Autoři: O. Schijck;  H. Hrnčárková;  J. Malý
Působiště autorů: IKlinika nefrologie, Transplantcentrum IKEM, přednosta doc. MUDr. V. Teplan, CSc. Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM přednosta doc. MUDr. J Špičák, CSc. Institut klinické a experimentální medicíny, Praha ředitel MUDr. K. Filip, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2001; (10): 566-567
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři podávají stručný přehled o posuzování funkce ledvin u jedinců s jaterním onemocněním. V praxi běžně používané metody vyšetření renální funkce (sérová koncentrace kreatininu, clearance kreatininu na podkladě jeho močového vylučování, predikovaná hodnota clearance kreatininu podle vzorce Cockcrofta a Gaulta) mohou za některých okolností u těchto jedinců selhat. Jsou popsány příčiny této skutečnosti: negativní interference sérové koncentrace kreatininu a bilirubinu při hyperbilirubinémii, snížená produkce kreatininu ve svalech při denutrici, zvětšení distribučního prostoru kreatininu při retenci tekutin. V závěru jsou zmíněny možnosti přesnějšího posouzení funkce ledvin u této skupiny nemocných (inulinová clearance, stanovení sérové koncentrace cystatinu C). Je zdůrazněna nutnost spolupráce se specializovaným pracovištěm v případě sporných či nejasných nálezů.

Klíčová slova:
funkce ledvin - jaterní onemocnění - diagnostika - kreatinin - bilirubin.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2001 Číslo 10
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
nový kurz
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Svět praktické medicíny 1/2024 (znalostní test z časopisu)

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se