Lokalizovaný fibrózní mezoteliom pleury


Localized Fibrous Mesothelioma of the Pleura

A localized fibrous mesothelioma of the pleura is a relatively rare tumour with an incidence of 2.8/100 000 patients and it is found more frequently in women. In 80% it is asymptomatic, most frequently it is diagnoed during an incidental X-ray of the chest. The most serious symptoms include pain on the chest, cough, dyspnoea, pleurl syndom, arthralgia, hypertrofihc pulmonary osteoarthropathy and hypoglycaemia. The diagnosis is assisted by a skiagram of the chest, CT examination, MRI. Morphological diagnosis facilitated by transparietal biopsy of the tumour under CT control or biopsy during videothoracoscopy (VTS). Treatment is surgical using thoracotomy, in rare instances videoassisted thoracoscopy. The prognosis of patients after radical resection is favourable in well defined lesions, in stalked tumours and if there are no histological signs of malignant behaviour of the tumour (nuclear polymorphism, frequent mitoses). Relapses in these tumours are found in 10%, they are frequent in tumours with a malignant potential where also the presence of remote metastases is possible.

Key words:
localized fibrous mesothelioma of the pleura - transparietal biopsy - thoracotomy - videothoracoscopy.


Autoři: L. Jirmanová;  Čermák . 5;  V. Dorazilová
Působiště autorů: IPneumologická klinika 1. LF UK Praha, přednosta doc. MUDr. B. Šťastný, CSc. I. chirurgická klinika 1. LF UK, Praha, 3Patologicko-anatomický ústav 1. LF UK Praha, přednosta prof. MUDr. C. Povýšil, DrSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2001; (10): 573-575
Kategorie: Články

Souhrn

Lokalizovaný fibrózní mezoteliom pleury je poměrně vzácný nádor s incidencí 2,8/100 000 pacientů, vyskytuje se častěji u žen. Z 80 % je asymptomatický, nejčastěji bývá diagnostikován při náhodném rentgenovém snímkování hrudníku. K nejzávažnějším symptomům patří bolest na hrudníku, kašel, dušnost, pleurální syndrom, artralgie, hypertrofická plicní osteoartropatie a hypoglykémie. K diagnostice přispívá skiagram hrudníku, CT vyšetření, MRI, k morfologické diagnostice pak transparietální biopsie tumouu pod CT kontrolou či biopsie při videotorakoskopii (VTS). Léčba je chirurgická při torakotomie, vzácně při videoasistované torakoskopii. Prognóza pacientů po radikální resekci je dobrá u dobře ohraničených lézí, u nádorů na stopce, a pokud nejsou histologické známky maligního chování tumouu (jaderné polymorfie, časté mitózy). Recidivy u těchto nádorů se vyskytují v 10 %, časté jsou u nádorů s maligním potenciálem, kde je možný i výskyt vzdálených metastáz.

Klíčová slova:
lokalizovaný fibrózní mezoteliom pleury - transparietální biopsie - torakotomie - videotorakoskopie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2001 Číslo 10

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Snímatelné zubní náhrady a fixační krémy
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Subkutánní imunoglobuliny v léčbě sekundárních imunodeficitů (reálná praxe)
Autoři:

Tofacitinib v terapii ulcerózní kolitidy
Autoři: prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

Hereditární TTR amyloidoza - vzácné nebo jen neodhalené onemocnění? – 1. díl
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se