Alstroemeria - krásná ozdobná květina a kontaktní alergie


Alstroemeria - a Decorative Flower and Contact Allergy

Alstroemeria (Alstromericaceae) has become during the last 30 years in many countries a frequently cultivated and desirable cut fiower because of its attractive appearance, wide range of colour varieties, long-term survival in vases and almost all-year availability. The interest of dermatologists was stimulated by the increasing number of published Contact eczemas after A. Contact eczemas after Alstroemeria and Tulipa (Liliaceae) are among the best known occupational dermatoses caused by plants. The most threatened are occupational cultivars, fioriculture workers, people working in nurseries, gardeners, fiorists and designers. The eczema affects as a rule hrst the first 2-3 fingers of the dominant band (similarly as tulip finger), then the dorsum, forearm, neck and face. The allergen was proved to be the aglycone tulipaline A (~alpha methylene--gamma butyrolactone) split off hydrolytically from the glycoside precursor of 6-tuliposide (Al). 52% of 48 workers engaged in cultivation of A with dermatitis of the band was sensitized to tulipaline A.Concurrent eczemas after A. and T. are explained by the prevence of tulipaline A in both plants (pseudocross). In animal experiments A appears to be a potem sensitizer. For epicutaneous testy as a rule 0.1% tuliposide in petrolatum suffices, it may be supplemented by standardized plant extracts or careful epicutaneous testy with the fresh plant.The basis of prevention is to eliminate Contact withA. (and T.), hygiene of work is emphasized, information of employees, use of protective nitrile or multilayer gloves type 4H and seeking of hypoallergenic" cultivars A with a minimal content of proallergenic tuliposides.

Key words:
Contact eczema -Alstroemeria sp. - ~alpha-methylene-gamma butyrolactone - prevalence - clinical picture - patch testy - pseudocross sensitization - prevention.


Autoři: M. Novák;  Z. Kulíková
Působiště autorů: Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha přednosta prof. MUDr. P. Arenberger, DrSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2001; (10): 560-566
Kategorie: Články

Souhrn

Alstroemeria (Alstroemeriaceae) (A.) se stala za posledních 30 let v mnoha zemích hojně pěstovanou a žádanou řezanou květinou pro přitažlivý vzhled, šíři barevných variet, dlouhou trvanlivost ve váze a téměř celoroční dostupnost. Zájem dermatologů podnítil stoupající počet uveřejňovaných kontaktních ekzémů po A. Kontaktní ekzémy po Alstroemeria a Tulipa (Liliaceae) se řadí mezi nejlépe poznané profesionální dermatózy po rostlinách. Nejvíce ohroženými pracovníky jsou profesionální pěstitelé, dělníci na kulturách, ve školkách, zahradníci, prodavači květin a designéři/aranžéři. Ekzém obvykle postihuje nejdříve první 2-3 prsty dominantní ruky (obdoba tzv. tulipánového prstu), dále dorsum, předloktí, šíji a obličej. Prokázaným alergenem je aglykon tulipalin A ( alfa-methylen- gamma-butyrolakton), odštěpený hydrolyticky z glykozidového prekurzoru 6-tuliposidu (Al). Na tulipalin A bylo senzibilizováno 52 % ze 48 dělníků s dermatitidou ruky, zaměstnaných na kultivaci A.Souběžné ekzémy po A. a T. vysvětluje přítomnost tulipalinu A v obou rostlinách (pseudocross). A. se jeví v animálních pokusech jako silný senzibilizátor. K epikutánním testům postačuje většinou 0,1% tuliposid A ve vazelíně, doplnit jej mohou standardizované extrakty rostlin nebo opatrné epikutánní testy s čerstvou rostlinou.Základem prevence je vyloučení kontaktu sA. (a T.), je zdůrazňována hygiena práce, informace zaměstnanců, používání ochranných nitrilových nebo vícevrstvých rukavic typu 4H a hledání hypoalergenních" kultvaů A. s minimálním obsahem proalergenních tuliposidů.

Klíčová slova:
alergický kontaktní ekzém - Alstroemeria sp. - alfa-methylen- gamma-butyrolakton - prevalence - klinický obraz - pláténkové testy - pseudozkřížená senzibilizace - prevence.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2001 Číslo 10
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
nový kurz
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Svět praktické medicíny 1/2024 (znalostní test z časopisu)

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se