Sérologické přehledy spalniček - problematika opět aktuální


Serological Surveys of Measles - an Again Urgent Problem

The authors summarize in their paper the results of serological surveys of measles implemented since 1969. They emphasize demands of correctly performed serological surveys and explain the shortcomings which occurred. They remind again of the general importance of serological surveys.

Key words:
measles - serological survey - sensitivity level - serological tests - standardization - representative sampling.


Autoři: M. Mrázová;  E. Švandová
Působiště autorů: Státní zdravotní ústav, Centrum epidemiologie a mikrobiologie, oddělení biostatiky a informatiky, SZÚ, Praha, ředitel doc. MUDr. J. Kříž
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2000; (12): 685-687
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři v příspěvku shrnují ucelený soubor výsledků sérologických přehledů spalniček prováděných od roku 1969. Jsou znázorněny požadavky na správné provádění sérologických přehledů i zdůvodněny vzniklé nedostatky. Je zde znovu připomenut obecný význam sérologických přehledů.

Klíčová slova:
spalničky - sérologický přehled - úroveň vnímavosti - sérologické testy - standardizace - reprezentativnost výběru

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2000 Číslo 12

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se