Přehled účelné farmakoterapie v geriatrii


Review of Expedient Pharmacotherapy in Geriatrics

In the author’s previous papers attention was drawn to problems of pharmacotherapy and reduced compliance in geriatrics. With regard to the considerable comorbidity in old age, frequently excessive therapy is encountered, in other instances inadequate therapy, e.g. in case of poor compliance of the patient or an asymptomatic course of disease. Sometimes, however, even when treatment of an old person is correct, a so-called iatropathogenic effect of drugs is encountered. This involves undesirable effects of drugs, possible therapeutic polypragmasies and development of another disease.In the submitted review the author mentions some general peculiarities of pharmacotherapy, changes of pharmacokinetics, pharmacodynamics, metabolism and excretion of drugs in old age. He presents also simple examples of drug interactions and undesirable effects of drugs from geriatric practice, incl. iatropathogenic effects.

Key words:
excessive geriatric pharmacotherapy - inadequate geriatric pharmacotherapy - changes of pharmacokinetics - pharmacodynamics - drug polypragmasy - interactions - iatropathogenic effect of drugs.


Autoři: Z. Záboj
Působiště autorů: Geriatrické oddělení FN, Olomouc, přednosta prim. MUDr. Z. Záboj
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2000; (12): 703-707
Kategorie: Články

Souhrn

V našich předcházejících sděleních jsme upozornili na problémy farmakoterapie a snížené compliance v geriatrii. Vzhledem ke značné polymorbiditě ve stáří dochází často k nadměrné terapii, jindy i k nedostatečné léčbě např. při zhoršené compliance nemocného nebo při asymptomatickém průběhu nemoci. Někdy však i při správně prováděné léčbě starého člověka nacházíme tzv. iatropatogenní účinek léků. Jde o nežádoucí účinky léků případně léčebné polypragmazie a rozvinuté lékové interakce, které ve svém důsledku mohou vést k nové symptomatologii nebo k rozvoji další choroby.V přehledném článku jsou uvedeny některé obecné zvláštnosti farmakoterapie, změny farmakokinetiky, farmakodynamiky, metabolismu a vylučování léků ve stáří. Uvedeny jsou také jednoduché příklady lékových interakcí a nežádoucích účinků léků z geriatrické praxe, včetně iatropatogenních účinků.

Klíčová slova:
geriatrická farmakoterapie nadměrná - nedostatečná - změny farmakokinetiky - farmakodynamiky - léková polypragmazie - interakce - iatropatogenní účinek léků.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2000 Číslo 12

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se