Monitorování úrovně znalostí nemocných a lékařů o problematice léčby hyperlipoproteinémií


Monitoring the Knowledge of Patients and Physicians Regarding Treatment of Hypelipoproteinaemias

Introduction:
Pharmacotherapy of hyperlipoproteinaemias is one of the most important steps in preventive cardiology and supplements effectively dietary and lifestyle provisions. To achieve successful compensation of hyperlipoproteinaemias above all compliance of the patients is necessary.Objective: To assess the knowledge and compliance of patients, the physician’s system of work as a criterion of treatment of patients with hyperlipoproteinaemias.Respondents and methods: The authors made a pilot study using questionnaires. The investigation was made in 1997 in a pharmacy in the centre of Prague and in 1999 in a policlinical pharmacy in one of the Prague settlements. The knowledge was tested by means of questionnaires.Results: The results obtained from 142 respondents among patients indicate that in treatment in particular the general practitioner and specialist in internal medicine participate. Treatment is as a rule started by a dietary regime or a combination of diet and drugs. Patients are frequently made familiar how to use the drugs, they know the principles of dietary provisions and are completely or partly informed on the results of their biochemical tests. Doctors (18 respondents) make prescriptions of hypolipidaemic agents according to biochemical values or also take into account cardiovascular disease. Check-up examinations are regular, every 3 to 6 months.Conclusion: Among the patients shortcomings were revealed in the dietary sphere, the other investigated parameters are encouraging, the physicians did not deviate markedly from standards as regards treatment. The authors proved also that, due to less formal relations, the pharmacy is a suitable place for analyses of the patient’s ideas on their therapy.

Key words:
hyperlipoproteinaemias - treatment - monitoring - compliance


Autoři: M. Janů;  J. Vlček
Působiště autorů: Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy, Katedra sociální a klinické farmacie, Hradec Králové, vedoucí doc. RNDr. J. Vlček, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2000; (12): 708-711
Kategorie: Články

Souhrn

Úvod:
Farmakoterapie hyperlipoproteinémií představuje jeden z nejdůležitějších kroků v preventivní kardiologii a účelně doplňuje dietní a režimová opatření. K úspěšné kompenzaci hyperlipoproteinémií je především nutná compliance nemocných.Cíl: Zjistit znalosti a compliance pacientů, systém práce lékaře jako kritéria léčby nemocných hyperlipoproteinémií.Respondenti a metody: Byla použita pilotní dotazníková studie. Studie proběhla v roce 1997 v lékárně základního typu v centru Prahy a v roce 1999 v poliklinické lékárně na pražském sídlišti. Znalosti byly ověřovány pomocí dotazníků.Výsledky: Výsledky na 142 respondentech z řad pacientů ukazují, že se na léčbě podílí především praktický lékař a internista, léčba je obvykle zahajována dietním režimem nebo kombinací diety a farmak, pacienti často bývají obeznámeni jak léky používat, znají zásady dietních opatření a jsou zcela nebo částečně informováni o svých biochemických hodnotách. Lékaře (18 respondentů) vedou k preskripci hypolipidemik biochemické hodnoty, nebo přihlížejí i ke kardiovaskulárnímu onemocnění, kontrola je pravidelná, každé 3 až 6 měsíců.Závěr: U pacientů zjištěny nedostatky v dietní oblasti, ostatní zkoumané parametry jsou povzbudivé, lékaři nevykázali v léčbě výrazné odchylky od standardů. Prokázali jsme také, že díky méně formálnímu vztahu je lékárna vhodné místo pro analýzu představ nemocného o své terapii.

Klíčová slova:
hyperlipoproteinémie - léčba - monitoring - compliance

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2000 Číslo 12

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se