24hodinová kontrola krevního tlaku při léčbě betaxololem u nemocných s čerstvou mírnou a středně těžkou hypertenzí


24-hour Monitoring of the Blood Pressure during Betaxolol Treatment in Patients with Recent Mild an Moderate Hypertension

Reduction of the blood pressure (BP) for 24 hours prevents damage of the target organs. The objective of the submitted work was to assess the 24-hour effectiveness of the beta-blocker bexolol, its effect on occasional and 24-hour systolic (sBP), diastolic (dBP), mean blood pressure (MBP) and pulse pressure (PP) and pulse rate (HR). The authors followed up circadian changes of the BP and compared values of basic laboratory parameters before and after treatment. In the investigation 50 patients were included, mean age 39±10.5 years with recently diagnosed mild and moderate hypertension. After three months of betaxolol treatment a statistically significant decline of sBP, dBP, MBP and HR were recorded by 24-hour monitoring of the BP (-12 mm Hg sBP, -11 mm Hg dBP, -12 mm Hg MBP, -11 strokes/minute HR, p

Key words:
hypertension - 24-hour monitoring of the BP - circadian variability of BP - beta-blocker.


Autoři: I. Řiháček;  M. Souček;  J. †julínek;  T. Kára;  M. Orban;  P. Fráňa
Působiště autorů: I. interní kardio-angiologická klinika FN u svaté Anny, Masarykova univerzita, Brno, přednosta prof. MUDr. J. Toman, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2000; (12): 699-702
Kategorie: Články

Souhrn

Snížení krevního tlaku (TK) po dobu 24 hodin zabraňuje poškození cílových orgánů. Záměrem práce bylo zjistit 24hodinovou účinnost betablokátoru betaxololu, jeho vliv na příležitostný a 24hodinový systolický (sTK), diastolický (dTK), střední (MAP) a pulzový tlak (PP) a tepovou frekvenci (TF). Byly sledovány cirkadiánní změny TK a porovnány hodnoty základních laboratorních parametrů před léčbou a po ní. Do studie bylo zařazeno 50 nemocných průměrného věku 39±10,5 roku s čerstvě zjištěnou mírnou a středně těžkou hypertenzí. Po tříměsíční léčbě betaxololem došlo k statisticky významnému poklesu sTK, dTK, MAP a TF při kontrole 24hodinovým monitorováním TK (-12 mm Hg sTK, -11 mm Hg dTK, -12 mm Hg MAP, -11 tepů/minutu TF, p

Klíčová slova:
hypertenze - 24hodinové monitorování TK - cirkadiánní variabilita TK - beta-blokátor.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2000 Číslo 12

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×