Přehled zásad a kroků komuni-kace lékaře a pacienta


Principles and Steps in the Communication between Physician and Patient

The author presents a summary of principles of communication between physician and patientand discusses how to achieve satisfactory collaboration. He submits an account on individualsteps and techniques of establishing contact, encouraging the patient to describe his complaints,defines cooperation between physician and patient, discusses basic principles how to createa pleasant atmosphere and sensation of safety, deals with training of the patient and hisinvolvement in treatment, he provides advice how to improve the surprisingly low generalstandard of cooperation, mentions what causes the patient’s dissatisfaction with consultationsand how to terminate the interview.

Key words:
medical interview - interview of physician and patient - communication - compliance.


Autoři: J. Pavlát
Působiště autorů: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Raboch, DrSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 1999; (9): 538-540
Kategorie: Články

Souhrn

Autor podává souhrn zásad komunikace mezi lékařem a pacientem. Probírá, jak dosáhnoutdobré spolupráce. Podává přehled jednotlivých kroků a technik navázání kontaktu, povzbuzenípacienta k vylíčení obtíží, ustanovení, na čem bude lékař s pacientem pracovat, uvádí základnízásady, jako je vytvoření příjemného ovzduší a pocitu bezpečí, probírá postupy výchovy pacientaa jeho angažování v postupech léčby, dává rady, jak zlepšit úroveň obecně překvapivě nízkéúrovně spolupráce, uvádí, co způsobuje nespokojenost pacienta s konzultací a jak rozhovorukončit.

Klíčová slova:
lékařské interview - rozhovor lékaře s pacientem - komunikace, spoluprácev léčbě - compliance.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


1999 Číslo 9
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se