Farmakoterapie letce v ordinacipraktického lékaře


Pharmacotherapy of Airmen in the General Practitioner’s Surgery

In recent years interest to obtain a private pilot’s licence is increasing. After the entranceexamination in the Institute for Aviation Medicine (IAM) in Prague holders of the card can havefurther regular examinations by the entrusted aviation doctor. Sometimes they attend fordifferent reasons also general practitioners who as a rule are not familiar with basic knowledgeof aviation medicine. Then it may happen that treatment is started e.g. on account of elevatedBP readings. Such a procedure may cause in private pilots unforeseen undesirable side-effectsof drugs if administered during flight, with all negative consequences in particular for the safetyof flying.In the submitted paper the author reminds of the effects of the working environment of the pilotduring flying and their effects on the action of drugs which may be modified and thusundesirable. The author reminds of the basic mechanisms of drug action which may differ inrelation to the individual health status the presence of other diseases type of flying, type ofaircraft etc. The authors present the contribution and risks of treatment of airmen based ontheir own experience as well as references based on studies implemented worldwide. Theauthors present also an outline of the algorithm of examinations and tests made in the IAM inPrague before and after the onset of treatment in case of certain chronic diseases. They mentionalso some effects of drugs undesirable from the aspect of aviation medicine. In the discussionthey compare their won experience and findings with those from other clinical departments, inparticular in the United States.In the conclusion the authors attempted to formulate principles and practical recommendationsfor general practitioners, if a private pilot visits their ambulance and they contemplatetreatment.

Key words:
working environment of the pilot - pharmacotherapy - general practitioner.


Autoři: M. Rada;  O. Truska
Působiště autorů: Ústav leteckého zdravotnictví, Praha, ředitel plk. MUDr. D. Bartoš, CSc., primář odd. funkční diagnostiky a klinické fyziologie MUDr. M. Rada
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 1999; (9): 531-533
Kategorie: Články

Souhrn

V posledních letech jsme svědky zvyšujícího se zájmu o získání průkazu soukromého pilota. Povstupním vyšetření v ÚLZ Praha mohou držitelé průkazu další pravidelná vyšetření absolvovatu pověřeného leteckého lékaře. Někdy se ale ocitnou z různých důvodů i u praktického lékaře,který obvykle nedisponuje základními znalostmi letecké medicíny. Pak se může stát, že jezahájena léčba, například pro vyšší hodnoty TK. Takový postup v případě soukromého pilotamůže být příčinou výskytu nepředvídaných nežádoucích vedlejších účinků léků, pokud jsoupodávány během létání, se všemi negativními důsledky, především pro bezpečnost leteckéčinnosti.Jsou připomenuty vlivy prostředí letce, základní mechanismy účinků léků, které se mohou lišitv závislosti na individuálním zdravotním stavu, přítomnosti dalších onemocnění, druhu létání,typu letounu apod. Autoři prezentují přínos i rizika léčby u létajících na základě vlastníchzkušeností i referencí, které přinesly studie ve světě. V práci je uveden nárys algoritmuvyšetření a testů prováděných v ÚLZ Praha před zahájením léčby určitých chronických one-mocnění a potom. Dále jsou zdůrazněny některé konkrétní nežádoucí účinky léků z leteckome-dicínského hlediska. V diskusi je provedeno srovnání našich zkušeností a poznatků z jinýchklinických pracovišť ve světě, především ze Spojených států.V závěru se autoři pokusili formulovat zásady a praktické návody pro praktického lékaře, pokudprávě soukromý pilot navštíví jejich ambulanci a oni zvažují zahájení léčby.

Klíčová slova:
pracovní prostředí - letectví - farmakoterapie - praktický lékař.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


1999 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se