Dyslipoproteinémie u nemocnýchvyššího věku


Dyslipoproteinaemia in the Elderly

Dyslipoproteinaemia as one among classical risk factors of atherosclerotic cardiovascular disea-ses has been involved also in the aged. The predictive value of total cholesterol, LDL-cholesterol,HDL-cholesterol, triacylglycerols and lipoprotein (a) is preserved. There are several objectivedata from post-hoc analyses of prospective clinical studies AFCAPS/TexCAPS, 4S, CARE, LIPIDa WOSCOPS, which addressed the need of treatment of dyslipoproteinaemia in the aged. Theguidelines are not unique, but they stress an individual approach. We usually continue to treatgenetic forms of dyslipidaemia. Candidates of treatment are also patients with diagnose of coro-nary heart disease (CHD) and sublinic form of CHD, where the treatment has been effectivewithin two years and lead to decrease of CHD risk up to 45 %. The individuals with CHD andother CHD risk factors absent would be treated less often. The diet is an basic treatment option ofhypolipidemic intervention in the elderly. We do not omit exercise. The pharmacotherapy ofdyslipidaemia is used for the individuals with high risk. We usually start with lower dose offibrates or statins and monitor for adverse effects of such therapy.

Key words:
Hyperlipidaemia - Coronary heart disease - Atherosclerosis - Gerontology - Aging.


Autoři: O. Teyschl 1;  P. Gál 1;  F. Tecl 1;  J. Skotáková 2
Působiště autorů: Klinika gerontologická a metabolická Fakultní nemocnice UK, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 1999; (9): 551-554
Kategorie: Články

Souhrn

Dyslipoproteinémie se jako jeden z klasických rizikových faktorů aterosklerotických kardiovas-kulárních chorob uplatňuje i ve vyšším věku. Prediktivní význam zvýšených koncentrací celkové-ho cholesterolu, LDL-cholesterolu, HDL-cholesterolu, triacylglycerolů a lipoproteinu (a) jeu geriatrických jedinců zachován. Existuje několik objektivních důkazů z dodatečných analýzprospektivních klinických studií AFCAPS/TexCAPS, 4S, CARE, LIPID a WOSCOPS, které doku-mentují opodstatněnost léčby dyslipoproteinémie u nemocných vyššího věku. Doporučení k léčběnejsou jednotná, ale shodně zdůrazňují individuální přístup. Zpravidla pokračujeme v nastavenéterapii u genetických forem dyslipidémií. Kandidáty léčby jsou dále nemocní s diagnózou ische-mické choroby srdeční (ICHS) a se subklinickými formami ICHS, kde má léčba prokazatelný efektdo dvou let od zahájení a kde vede ke snížení rizika budoucí koronární příhody až o 45 %. Méněčasto budeme léčit jedince s absencí ICHS a ostatních rizikových faktorů. Základem hypolipide-mické intervence u pacientů vyššího věku je dieta. Nezapomínáme na pohybový režim. Farmako-terapie dyslipidémií je určená pro jedince s vysokým rizikem. Zahajujeme nižší dávkou obvyklefibrátů nebo statinů a monitorujeme nežádoucí účinky léčby.

Klíčová slova:
Hyperlipidémie - Ischemická choroba srdeční - Ateroskleróza - Gerontologie - Stár-

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


1999 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se