Dávkování kyselinyacetylsalicylové v antiagregačníindikaci a jeho ovlivnění cílenouintervencí


Dosage of Acetylsalicylic Acid inAntiaggregation Indications and Effect of Aimed Intervention

Acetylsalicylic acid (ASA) administered in small doses markedly reduces the mortality fromcomplications of cardiovascular ischaemia. At present maintenance doses of 100 mg per day oreven lower doses are recommended.The objective of the present work was to evaluate the frequency of administration andrecommended dosage of ASA as an antiaggregant in patients admitted for hospitalization inthe geriatric department and to evaluate the effectiveness of the intervention of the hospitaldrug commission to reduce the recommended dosage.The authors evaluated the recommended ASA dosage in two groups of geriatric patientscomprising 100 subjects each. The first group was formed by patients admitted to hospital inJanuary 1997, the second group by patients admitted in January 1998 after the interventionsrecommended by the drug commission.ASA was prescribed to 35% and 31% patients resp. The mean dose in the first group was 197mg, in the second group 89 mg. In the first group 66% patients had a dose of 200 mg or morewhile in the second group doses above 100 mg/day were prescribed only to 3% of the patients.Based on these results the authors evaluate the intervention to reduced prescribed daily ASAdoses in antiaggregation maintenance therapy as highly effective.

Key words:
acetylsalicylic acid - dosage-drug commission.


Autoři: K. Urbánek 1;  Z. Záboj 2;  M. Bretšnajdrová 2;  J. Jezdinský 1
Působiště autorů: Farmakologický ústav LF UP a Pracoviště klinické farmakologie FN, Olomouc, přednostka doc. RNDr. N. Škottová, CSc. 2Geriatrické oddělení FN, Olomouc, přednosta MUDr. Z. Záboj 1
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 1999; (9): 528-530
Kategorie: Články

Souhrn

Kyselina acetylsalicylová (ASA) při podávání v nízkých dávkách výrazně snižuje úmrtnost nakomplikace ischemické choroby srdce a cév. V současné době se doporučují udržovací dávky100 mg jednou denně nebo i nižší.Cílem práce bylo vyhodnotit frekvenci aplikace a doporučené dávkování ASA jako antiagregan-cia u pacientů přijímaných k hospitalizaci na geriatrické oddělení a vyhodnotit účinnost inter-vence nemocniční lékové komise ke snížení doporučeného dávkování.Hodnotili jsme doporučené dávkování ASA u dvou stočlenných skupin geriatrických pacientů.První byla tvořena pacienty, přijímanými k hospitalizaci v lednu 1997, druhá pacienty přijíma-nými v lednu 1998 po intervenci formou doporučení lékové komise.Zjistili jsme, že ASA mělo předepsáno 35 %, respektive 31 % pacientů. Průměrná dávkav prvním souboru byla 197 mg, v druhém 89 mg. V prvním souboru mělo 66 % pacientůpředepsánu ASA v denní dávce 200 mg nebo vyšší, zatímco v druhém souboru měly dávky vyššínež 100 mg jednou denně doporučeny pouze 3 % pacientů.Na základě těchto výsledků hodnotíme intervenci ke snížení předepsaných denních dávek ASAv udržovací antiagregační terapii jako vysoce účinnou.

Klíčová slova:
kyselina acetylsalicylová - dávkování - léková komise.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


1999 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se