Atypická neuroleptikav gerontopsychiatrii


Rehabilitation of Sphincter and Destrusor Bladder Control Reflex after Injuries to Spinal Cord Using Electronic Regulátor of Flow

Practical attempt to solve tne problems connected with miction disoiders, caused by paralysis of control or effector structures taking part in the process of controlling urine accumulation and excretion, was presented in the study. On the basis of neurophysiological premises a prototype electronic appliance was designed and constructed. In the appliance the pressure of urine on the walls of bladder acts as a stimulus to bladder control reflex. The parameters Of the given pressure and urine outflow are controlled by a pressure sensor and an electromagnetic valve. An electronic systém controis the valve and optimises between the value given by a doctor and current sensor indication. Volumetric urine parameters generate sound signals, making the patient aware of the degree of bladder fillíng, and enable additional conditioning of sphincter and destrusor reflex ín regenerating (after injury) spinal cord. The appliance, apart from hygienic and practical virtues, enables much more effective rehabilitation exercises, aimed at regaining the miction control and far more quicker process of reflex conditioning.

Key words:
rehabilitation of the pass water reflex, bionic artificial, amplification of the conditloned reflex, biomedical engineering


Autoři: E. Češková
Působiště autorů: Psychiatrická klinika FN, Brno, přednostka prof. MUDr. E. Češková, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 1999; (9): 534-537
Kategorie: Články

Souhrn

Autorka uvádí klinickou a farmakologickou charakteristiku nových atypických neuroleptik,která jsou v současné době v ČR k dispozici, a jejich vzájemné srovnání. Jsou uvedeny nejčastějšíindikace atypických neuroleptik v gerontopsychiatrii. Detailněji jsou rozebírány indikaceporuchy jednání u demencí (BPSD) a Parkinsonovy choroby. Nejprve jsou shrnuty zkušenostis klasickými neuroleptiky a poté dosavadní zkušenosti s jednotlivými novými atypickýmineuroleptiky, tj. klozapinem, risperidonem a olanzapinem, v těchto indikacích. Závěrem jsoukrátce zmíněny obecné zásady farmakoterapie u gerontopsychiatrické populace.

Klíčová slova:
BPSD - Parkinsonova choroba - klozapin - olanzapin - risperidon - atypickáneuroleptika.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


1999 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se