Výskyt a šíření HIV/AIDSv České republice


Incidence and Spread of HIV/AIDS in the Czech Republic

In the monitoring and surveillance system of HIV/AIDS in the CR since the end of 1985 tillJune 30 1999 a total of 411 cases of HIV infection were registered. 124 infected patients sufferedfrom fully grown AIDS; 80 AIDS patients have died. The predominant transmission of HIV isby sexual intercourse (81% registered infections). Homosexual intercourse was the cause ofmore than 54% of all infections. Heterosexually transmitted infections have a rising trend andaccount for 27% of all infections. Also the number of infections acquired during parenteral druguse is increasing (more than 1% of all infected patients). So far only one case of vertical HIVtransmission was recorded from an infected mother to the neonate (from 26 children of HI Vinfected mothers). Two nosocomial infections (one adult, one child) were contracted in healthfacilities abroad. A total of 30 subjects were infected after administration of contaminated bloodor blood preparations. Since the introduction of mandatory testing all donated blood in 1987 nocase of post-transfusion infection was recorded. All testing of HIV antibodies with the exceptionof blood donors in the CR is voluntary with informed consent of the tested subject.

Key words:
HIV infection - AIDS disease - epidemiology of HIV/AIDS - monitoring of HIV/ AIDSin the CR.


Autoři: M. Brůčková;  M. Malý;  J. Vandasová
Působiště autorů: Státní zdravotní ústav, Národní referenční laboratoř pro AIDS, Praha, ředitel doc. MUDr. J. Kříž
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 1999; (12): 670-675
Kategorie: Články

Souhrn

V systému monitorování a surveillance HIV/AIDS bylo v ČR od konce roku 1985 do 30. 6. 1999registrováno celkem 411 případů infekce HIV, u 124 infikovaných bylo diagnostikováno plněrozvinuté onemocnění AIDS, 80 AIDS nemocných již nežije. Převládajícím způsobem přenosuHIV je sexuální styk (81 % registrovaných infekcí). Homosexuální styk byl příčinou více než 54% všech infekcí, heterosexuálně přenesené infekce jeví stoupající trend a činí 27 % všech infekcí.Stoupá také počet infekcí získaných při injekčním užívání drog (přes 1 % všech infikovaných).Až dosud byl zaregistrován pouze jeden případ vertikálního přenosu HIV z infikované matkyna novorozence (z 26 dětí narozených HIV infikovaným matkám). Dvě nozokomiální infekce(jednou dospělá osoba, jedno dítě) byly získány v zahraničních zdravotnických zařízeních.Celkem 30 osob bylo infikováno po podání kontaminované krve nebo krevních přípravků. Odzavedení povinného testování všech darovaných krví v roce 1987 nebyl zaznamenán žádný dalšípřípad posttransfuzní infekce. Veškeré testování HIV protilátek s výjimkou krevních dárců jev ČR dobrovolné, s informovaným souhlasem testované osoby.

Klíčová slova:
HIV infekce - onemocnění AIDS - epidemiologie HIV/AIDS - monitoringHIV/AIDS v ČR.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


1999 Číslo 12
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se