Osteotómia, či totálnaendoprotéza kolena?


Osteotomy or Total Endoprosthesis of the Knee?

The authors draw attention to osteotomy in the region of the knee. During the present era oftotal endoprostheses of the knee iont osteotomy in the region of the knee still holds its firmplace and has certain advantages. After total endoprosthesis of the knee the results are verygood. From practice it is however known that total endoprostheses have their limitations intime. This is why in younger age groups, if possible, osteotomy is considered. It is best to performit in the stage before advanced signs of primary and secondary gonathreitis develop. The authorsmention that at the Second Orthopaedic Clinic in 1998 some 22% operations in the region ofthe know were made, incl. 7% osteotomies. 5% total endoprostheses. The type of osteotomy usedat the Clinic is in the majority wedge-shaped osteotomy with fixation by means of osteosyntheticmaterial. Osteotomy of the tibia was performed on average at an age of 59 years in 56% menand 44% women. Osteotomy of the distal femur was made at an average age of 43 years in 44%men and 56% women. TEP of the knee was administered at an average age of 65 years in 38%men and 56% women. The authors demonstrate some types of osteotomies in the area of theknee which proved useful according to their experience.

Key words:
osteotomy of the tibia - osteotomy of the femur - endoprosthesis of the knee.


Autoři: J. Vojtaššák;  M. Marinič
Působiště autorů: II. ortopedická klinika LF UK a NsP Ružinov, Bratislava, prednosta doc. MUDr. J. Vojtaššák, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 1999; (12): 695-699
Kategorie: Články

Souhrn

Autori v článku zameriavajú pozornosť na osteotómie v oblasti kolena. V súčasnej ére totálnychnáhrad kolenného kĺbu má osteotómia v oblasti kolena stále svoje pevné miesto a výhody. Pototálnej endoprotéze kolena sú výsledky veľmi dobré. Z praxe vieme, že totálna endoprotéza mávšak svoje časové obmedzenie. Z tohto dôvodu, pokiaľ je to možné, zvažujeme u mladšíchvekových skupín osteotómiu. Najideálnejšie je to ešte v tom štádiu, kedy nie sú ešte pokročiléznámky primárnej či sekundárnej gonartrózy. Autori uvádzajú, že na II. ortopedickej klinikebolo v roku 1998 vykonaných v oblasti kolena 22 % operácií, z toho osteotómie predstavovali7 %, totálne endoprotézy 5 % výkonov. Typ osteotómie na klinike je väčšinou klinovitá osteotó-mia s fixáciou osteosyntetickým materiálom. Osteotómia tíbie bola vykonaná vo veku priemer59 rokov u 56 % mužov a 44 % žien. Osteotómie distálneho femoru boli vykonané v priemernomveku 43 rokov u 44 % mužov a 56 % žien. TEP kolien bol vykonaný v priemernom veku 65 rokov38 % mužov a 62 % žien. Autori ukazujú niektoré typy osteotómii v oblasti kolena, s ktorýmimajú dobré skúsenosti.

Klíčová slova:
osteotómia tíbie - osteotómia femoru - endoprotéza kolena.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


1999 Číslo 12
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se