Stereotaktické ozářenísolitárních mozkových metastázkarcinomu ledvin Leksellovýmgama nožem


Stereotoctic Irradiation of Solitary CerebralMetastases of Renal Carcinoma by Leksell Gamma Knife

In the course of five years (1992-1997) the authors irradiated stereotactically in their depart-ment a total of 42 patients with solitary cerebral metastases of renal carcinoma, incl. 26 menand 16 women aged 35 to 72 years (median 49 years). Complete or partial regression of theirradiated solitary cerebral metastasis occurred in the investigated group in 30 patients (71.4%),stabilization in 9 patients (21.4%) and progression in 3 patients (7.2%). Acute postirradiationtoxicity was found in 6 patients (14.3%), late toxicity in 4 patients (incl. only two where it waspermanent, i.e. 4.8%). The minimal follow up period in surviving patients was 11 months. Fromthe whole group of patients 29 died with a median survival of 10 months. For the still survivingpatients the median is 15 months. One-year survival was achieved in 19 patients (45.2%) of theinvestigated group. Prognostically important factors for the survival period are other metasta-ses than in the brain, the Karnofsky score and degree of neurological damage.

Key words:
renal carcinoma - cerebral metastasis - radiosurgery - survival period - local control.


Autoři: G. Šimonová;  R. Liščák;  J. Novotný Jr.;  J. Novotný
Působiště autorů: Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie, Nemocnice Na Homolce, Praha, přednosta prim. MUDr. R. Liščák, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 1999; (12): 691-695
Kategorie: Články

Souhrn

V průběhu 5 let (1992-1997) jsme na našem oddělení stereotakticky ozářili celkem 42 nemoc-ných se solitární mozkovou metastázou karcinomu ledvin, z toho bylo 26 mužů a 16 žen ve věkuod 35 do 72 let (medián 49 let). Ke kompletní nebo parciální regresi ozářené solitární mozkovémetastázy došlo ve sledovaném souboru u 30 nemocných (71,4 %), ke stabilizaci u 9 pacientů(21,4 %) a k progresi u 3 pacientů (7,2 %). Akutní poradiační toxicita se objevila u 6 nemocných(14,3 %), pozdní toxicita u 4 nemocných (z toho pouze u dvou trvalá, tj. 4,8 %). Minimál nínásledné sledování pro žijící pacienty bylo 11 měsíců. Z celého hodnoceného souboru zemřelo29 nemocných s mediánem přežití 10 měsíců. Pro dosud žijící pacienty je medián 15 měsíců.Roční přežití bylo dosaženo u 19 pacientů (45,2 %) ze sledovaného souboru. Prognostickyvýznamnými faktory pro délku přežití byl výskyt dalších metastáz mimo mozek, Karnofskéhoskóre a stupeň neurologického poškození.

Klíčová slova:
karcinom ledviny - mozková metastáza - radiochirurgie - délka přežití - lokálníkontrola.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se